Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК на Загальних зборах відділення історії, філософії та права НАН України. За урочистою програмою: привітальне слово, інформативні доповіді та нагороди

47379755_1237944986381499_6034759905095712768_n47378735_1237946059714725_3612212910643740672_n 47493544_1237944159714915_6795438689557151744_n47685923_1237946509714680_5361046052235378688_n


У КИЄВІ ВІДБУЛАСЯ ЮВІЛЕЙНА СЕСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, ПРИСВЯЧЕНА 100-РІЧЧЮ НАН УКРАЇНИ

7  грудня 2018 року в Національному академічному театрі опери та балету України імені Т.Г. Шевченка відбулася  ювілейна сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена 100-річчю НАН України.

У  святкових заходах взяли участь Президент України Петро Порошенко, члени Уряду,   представники вітчизняної та зарубіжної наукової громадськості, почесні  гості, представники дипломатичного корпусу.

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245440885&cat_id=244913751


806580_1_w_1200У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї в середу відкрилася унікальна виставка старовинної та незвичайної цегли “Another brick in the wall”, пише ukrinform.ua.

“Впродовж останніх років працівниками музею з допомогою колег-науковців та краєзнавців було зібрано кілька сотень зразків старовинної та незвичної цегли з території Вінниччини. Ми обстежили багато руїн та підвалів, заглиблювались в землю і лазили через паркани, навіть створили власну міні-цегельню. Результатом досліджень і стала виставка “Another brick in the wall”, – розповідає завідувач науково-дослідницького сектору археології Вінницького обласного краєзнавчого музею Ольга Грабовська.

Експозиція є унікальною – це перша виставка цегли як об’єкта цікавості краєзнавців і музейників. Найстаріший експонат виготовлено у XVI столітті, колись він був частиною архітектурного храмового комплексу “Мури” у Вінниці.

Виставку розмістили в Академічній залі Вінницького обласного краєзнавчого музею. Діятиме до середини лютого наступного року.

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2354086-u-vinnici-vidkrilasa-vistavka-starovinnoi-ta-nezvicajnoi-cegli.html


У КИЄВІ ВІДБУЛОСЬ ХІІ ЗАСІДАННЯ ЗМІШАНОЇ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПОВЕРНЕННЯ ТА РЕСТИТУЦІЇ ВТРАЧЕНИХ ТА НЕЗАКОННО ПЕРЕМІЩЕНИХ ПІД ЧАС ТА ВНАСЛІДОК ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

image004

За результатами ХІІ засідання Змішаної українсько-німецької комісії з питань поверненнята реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок  Другої світовоївійни культурних цінностейякий тривав 27-28 листопада у Києві, сторонами було підписано  Протокол. Документ підписали співголови Змішаної українсько-німецької комісії- перший заступник Міністра культури України Світлані Фоменко та  Посол з особливихдоручень Федерального міністерства закордонних справ ФРН Міхаель Янсен. Протоколом було засвідчено конструктивну співпрацю обох сторін у питанні повернення та реституції культурних цінностей. Ключовим питанням культурної співпраці Україна  Німеччина завжди був і залишається переговорний процес стосовно повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової війникультурних цінностей. Зокрема, в Протоколі зафіксовані наміри сторін продовжувати фахові контакти й обмінінформацією щодо ідентифікації та досліджень переміщених внаслідок війни культурнихцінностей, а також поглибити тісний контакт на експертному рівні та обміну  досвідом міжукраїнськими та німецькими фахівцями. Очікуєтьсящо ХІІІ засідання Змішаної українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок  Другої світової війникультурних цінностей відбудеться восени 2019 року в Німеччині.

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245438982&cat_id=244913751


Привітання Президента НАН України академіка Б.Є. Патона з нагоди 100-річного ювілею Національної академії наук України

Дорогі колеги!

Щиро вітаю всіх нас із видатною датою — 100-річчям від часу заснування нашої Академії!

Створення Української академії наук свого часу стало логічним підсумком тривалого розвитку наукової думки в нашій країні. Наша Академія пройшла довгий і гідний шлях, поділяючи злети та труднощі Батьківщини на всіх етапах її новітньої історії. Вона не раз засвідчувала свою відданість ідеалам наукової об’єктивності, академічної доброчесності та глибокої демократичності. Академія успішно поєднувала виплекані наукові традиції з новаторськими підходами до організації дослідницького процесу та впровадження одержаних результатів у практику суспільного життя.

В основу вищої наукової організації України було покладено задум Володимира Івановича Вернадського, за яким вона від початку мала і донині має визначальну особливість — об’єднує не тільки окремих учених, а й науково-дослідні установи, що, безперечно, є надійною базою як для ефективного розвитку вже наявних наукових напрямів, так і для започаткування багатьох нових.

Головним завданням Академії завжди був і залишається всебічний розвиток фундаментальних досліджень. Однак не менш важлива особливість діяльності НАН України — постійна спрямованість на вирішення актуальних практичних проблем. Цьому значною мірою сприяли органічне поєднання фундаментальних досліджень із прикладними, а також розвиток належної інфраструктури, насамперед дослідно-виробничої бази. Така організація роботи в Академії неодноразово давала змогу за потреби об’єднувати зусилля вчених для вирішення комплексних проблем різного характеру.

Зі здобуттям Україною незалежності НАН України вкотре вчасно та ефективно відреагувала на новопосталі потреби держави. По-перше, в умовах розриву економічних зв’язків і фактично цілковитої руйнації галузевої науки вона взяла на себе наукове супроводження економіки й окремих високотехнологічних виробництв. А по-друге, здійснила докорінну переорієнтацію всієї сфери своїх соціогуманітарних досліджень, започаткувавши або відновивши низку наукових напрямів, конче необхідних для становлення незалежної України.

Академія традиційно не залишається осторонь проблем, актуальних для нашого суспільства, особливо тепер, коли для України настали часи випробувань на міцність економічною кризою, анексією Криму, збройним конфліктом на Донбасі. Ми, зокрема, спрямували свої зусилля на задоволення потреб вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Зараз Академія, як і вся національна наукова сфера, перебуває в досить складному становищі. Проте не можна не згадати й про позитивні прикмети доби. Серед них — ухвалення нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», яка заклала засади прогресивних змін у вітчизняній науці, а також інтенсифікація процесів інтеграції України до Європейського дослідницького простору.

Перетинаючи рубіж першого століття свого існування, Академія намагається дивитися в завтрашній день з надією та оптимізмом. Переконаний, що найкращі часи української науки ще попереду. Тож зичу всім нам витримки, наполегливості та піднесеності духу, щоб і далі працювати для користі нашого народу та в ім’я розвитку науки й людства.

Хай живе Академія! Слава науковцям!

З глибокою повагою,

Президент Національної академії наук України
академік НАН України Б.Є. Патон

Світлина від Національна академія наук України.


І Всеукраїнський археологічний з’їзд відбувся у Ніжині

57859352

З 23 по 25 листопада 2018 року у м. Ніжин на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя проходив І Всеукраїнський археологічний з’їзд, повідомляє Інститут археології.


На з’їзді були присутні 166 фахівців, (що становить близько половини всього археологічного фаху нашої країни), які проголосили та заслухали близько 150 доповідей на засіданнях 8-ми секцій. Напрямки археологічної діяльності в Україні – це багатовекторна сфера, в якій виокремлюється як суто науковий, так і науково-прикладний, науково-популярний, освітній, музейний та інші напрямки. Всі вони є важливими та взаємопов’язаними складовими, якими не можна нехтувати, виходячи із реалій сучасного життя.

Робота з’їзду проходила у форматі тематичних секцій та круглих столів:

Археологічна інформація (створення, обробка, аналіз, візуалізація, використання)
Історія науки
Археологія кам’яної доби
Археологія енеоліту — бронзового віку
Племена раннього залізного віку і античний світ Північного Причорномор’я
Археологія ранніх слов’ян
Археологія Давньої Русі, пізнього середньовіччя та нового часу
Київ і східний світ

Ознайомитись з тезами доповідей можна за посиланням.
В археологічному з’їзді, зокрема, взяли участь наукові співробітники Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній», викладачі Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г.Шевченка.

На підставі заслуханих доповідей, роботи круглого столу, обговорень у кулуарах з’їзду можна виокремити наступні напрямки, на яких мають бути зосереджені зусилля спільноти:

– визначення загальної стратегії наукових і науково-прикладних досліджень за умови створення тактичних підходів щодо кожного конкретного наукового напрямку;
– подальше накопичення і впорядкування джерельної бази всіх культурно-хронологічних періодів археології України, створення інтерактивних баз даних для підготовки на її основі фундаментальних узагальнюючих праць;
– вивчення та реконструкція на широкому історичному тлі ключових проблем давньої історії України як дописемної так і писемної – питань культурогенезу, етногенезу, стародавньої економіки, політичного процесу тощо;
– системне опрацювання накопичених колекцій артефактів, створення баз даних з метою введення цих матеріалів до наукового обігу, оскільки вітчизняна археологічна наука володіє значною кількістю еталонних для світової археології колекцій;
– необхідність відновлення теоретичного напрямку, який є підґрунтям для моделювання ходу історико-археологічного та загалом історико-культурного процесу;
– серед найактуальніших завдань, що відповідає викликам часу, є вивчення слов’янської прабатьківщини і формування найперших слов’янських племінних, етнокультурних і державних утворень, послідовного утворення найдавнішої літописної «Руської Землі», а потім – української держави; системне дослідження пам’яток козацької доби та пам’яток епохи модерну;
– розвиток актуальних напрямків ландшафтної та експериментальної археології, створення науково-обгрунтованих реконструкцій жител, одягу, реконструкцій ремісничої діяльності тощо;
– популяризація досягнень археології суспільству шляхом читання лекцій, створення виставок, проведення екскурсій, створення наукового підґрунтя для туристичних путівників, маршрутів тощо;
– збереження і передача знань майбутнім поколінням українських археологів є найважливішою коротко- і довгостроковою перспективою нашого фаху в цілому;
– сприяння створенню та впорядкуванню нових музейних експозицій, виставок, створення археологічних заповідників різного рівня підпорядкування;
– проведення аналізів здобутого археологічного матеріалу методами природничих наук; впровадження сучасних методів геоінформаційних досліджень, які дозволяють дослідникам на сучасному рівні вирішувати комплекс наукових питань, пов’язаних з виявленням, фіксацією, дослідженням, реконструкціями, збереженням та моніторингом археологічних пам’яток;
– створення проблемно орієнтованих автоматизованих баз даних; використання методів неінвазивних досліджень; створення цифрової облікової документації у вигляді геоінформаційних паспортів на кожну пам’ятку;
– постійний моніторинг стану пам’яток археології; створення археологічних карт відповідно до окремих культурно-хронологічних періодів;
– системний розвиток підводної археологічної спадщини в зоні річок та морській акваторії України;
– тісна співпраці з мас-медіа, широке висвітлення досягнень вітчизняної археологічної науки в пресі; а також наполеглива співпраця з органами законодавчої і місцевої виконавчої влади з питань охорони і збереження національної археологічної спадщини.

Учасники з’їзду за результатами роботи прийняли резолюцію 

https://oldchernihiv.com/i-vseukrayinskyj-arheologichnyj-z-yizd-vidbuvsya-u-nizhyni/


У Конотопі представили ілюстрований каталог “100 перлин музею” + ФОТО

23 листопада 2018 року у великій вист

авковій залі Конотопського міського краєзнавчого музею ім. О.М.Лазаревського, в рамках проекту «Запровадження автоматизованої системи обліку та управління музейними фондами Конотопського міського краєзнавчого музею ім.О.М.Лазаревського», відбулася презентація ілюстрованого каталогу «100 перлин музею», що вмістив кращі фондові експонати музейної колекції та їх описи.

З вітальним словом до присутніх звернулася секретар Конотопської міської ради Тетяна Сизон, яка відзначила важливість збереження та популяризації надбань Конотопського міського краєзнавчого музею ім.О.М.Лазаревського та висловила сподівання на подальшу співпрацю закладів культури міста з грантодавцями у сфері залучення інвестицій у місто.

Директор Конотопського міського краєзнавчого музею ім.О.М.Лазаревського Наталія Верба висловила слова вдячності Українському культурному фонду за допомогу у оцифровуванні та поширенні інформації про музейні фонди серед широкого загалу.

Від імені редакційної колегії виступив керівник Північно-Східного регіонального відділення Центру пам’яткознавства Національної академії наук України й Українського товариства охорони пам’яток історії і культури Сергій Зозуля, який зазначив на значущості для подальших наукових досліджень ілюстрованого каталогу «100 перлин музею» та висловив сподівання щодо подальшої співпраці.

Нікого не залишила байдужим представлена під час заходу виставка робіт художників – учасників міського пленеру «Барви Малевича».

Приємним подарунком для присутніх стали музичні виступи викладача дитячої музичної школи №1 Бориса Костюченка та вокального ансамблю «Домінанта»дитячої музичної школи №1 (керівник Олександр Єрьомін).


http://konotop.in.ua/novosti/ostann-novini/u-konotopi-predstavili-ilyustrovaniy-katalog-100-perlin-muzeyu-foto/


Семінар “Оцифровані колекції та електронний облік в секторі культурної спадщини”

Наприкінці листопада в Києві зазвичай проводиться щорічний семінар “Оцифроване надбання: консолідація, інтеграція, креативність”, присвячений питанням цифрового збереження спадщини.
Разом із семінаром проводиться Фестиваль оцифрованого контенту.
За ініціативою виконавців проектів-переможців конкурсу УКФ-2018, які є постійними учасниками заходів “Оцифроване надбання”, вирішено цьогорічний захід присвятити питанням реалізації проектів УКФ,
пов’язаних з оцифровуванням і створенням ЕІР, а під час Фестівалю оцифрованого контенту продемонструвати результати таких проектів. Зазвичай на наших заходах здійснюється обговорення актуальних технологічних питань, тому плануємо обговорення проблем, рішень і перспектив технологій електронного обліку.
ЗАПРОШУЄМО ПРЕДСТАВНИКІВ проектів-переможців конкурсу УКФ і усіх зацікавлених взяти участь у Спеціальному семінарі “ОЦИФРОВАНІ КОЛЕКЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ ОБЛІК В СЕКТОРІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ”  29-30 листопада 2018 року в м. Київ.
Локація: Національний історико-архітектурний музей “Київська Фортеця”, м. Київ, вул. Госпітальна, 24 а, Київська фортеця
Онлайнова реєстрація:

П О С Т А Н О В А

 КОЛЕГІЇ ГОЛОВНОЇ РАДИ 

ГО «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМЯТОК

ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ» 

м. Київ                                 № 8 /2                                    «30» жовтня  2018 р.

Про підготовку та проведення

Пленуму Головної ради ГО «Українське товариство

охорони пам’яток історії та культури»

Розглянувши інформацію Голови громадської організації «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури» (далі – ГО «УТОПІК») Бур’янової  М. І. про проведення чергового Пленуму Головної ради ГО «УТОПІК», Колегія Головної ради Товариства

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.Провести 20 грудня 2018 року  об 11-00 Пленум Головної ради ГО «УТОПІК» за адресою: м.Київ, вул.Лаврська, 9. корпус 19.

2.Затвердити  Порядок денний Пленуму:

Порядок денний:

  1. Про роботу Головної ради Громадської організації «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури».

Доповідає: Голова Товариства Бур’янова  М.І.

  1. Звід пам’яток історії та культури та завдання ГО «УТОПІК» з обліку пам’яток культурної спадщини.

Доповідає: член Колегії Головної ради  ГО «УТОПІК»  Кот С.І.

3.Про проект змін і доповнень до Статуту ГО «УТОПІК»,затвердженого у 2016р.

Доповідає: інспектор з кадрів ГО «УТОПІК» Мазур Л.О.

  1. Різне.

Голова Товариства,

кандидат історичних наук,

Заслужений працівник культури України М.І. Бур’янова

                               

Вчений секретар Товариства,

кандидат історичних наук А.О. Горькова


Британія поверне колекцію бронзових виробів, вивезених з Африки

Британський музей погодився повернути колекцію бронзових виробів до Нігерії на тлі закликів міжнародної спільноти провести реституцію об’єктів культурного надбання країн Африки, які були вивезені звідти в колоніальний період. Про це повідомляє The Times.

Колекція під назвою “Бенінська бронза” була вивезена з Африки британськими військами в 1897 році. До неї входять понад 1000 латунних пластин із зображеннями з палацу правителя Бенінської держави. Тепер експонати передадуть музею, створеному в Нігерії.

 

Директор Британського музею відвідав Нігерію наприкінці серпня та зустрівся з представниками нового музею, щоб обговорити процес передачі експонатів та допомогти у розвитку інституту в місті Бенін-Сіті. Однак для повернення цінностей рішення лише музею недостатньо, його має схвалити парламент. Нагадаємо, уряд Франції має намір провести реституцію об’єктів культурного надбання країн Африки. Під реституцію можуть потрапити експонати Музею на набережній Бранлі у Парижі, який містить близько 70 тисяч об’єктів з Африки на південь від Сахари.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/11/22/7089706/

30 жовтня 2018 року відбулось засідання Колегії Головної ради Громадської організації «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення чергового Пленуму Головної ради ГО «УТОПІК» :

- визначення дати проведення;

- затвердження теми основної доповіді.

Доповідала: Голова Товариства Бур’янова  М.І

2. Про реставрацію пам’ятки архітектури національного значення – Покровської церкви в с. Сулимівка Бориспільського району Київської обл.

Доповідав:член Колегії Головної ради  ГО«УТОПІК Юрченко С.Б.

3. Про проект змін і доповнень до Статуту ГО «УТОПІК».

Доповідає: інспектор з кадрів ГО «УТОПІК» Мазур Л.О.

4. Про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Спеціального наукового реставраційно-виробничого управління ГО «УТОПІК» (начальник – Гарматюк П.Й.), проведеної Комісією, створеною Розпорядженням Голови Товариства від 18.01.2018р. №2.

Доповідав: Голова Комісії – Дибкалюк А. І., член Головної Ради Товариства.

5. Про досвід роботи із збереження та популяризації культурної спадщини в Рівненській обл.

Доповідав: Голова ГО  «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури в Рівненській області» Лейчук С.І.

 


Презентация1


Перший день лекцій “Впровадження інноваційних методів дослідження та збереження культурної спадщини”

IMG_20181030_113207

IMG_20181030_113226

 

IMG_20181030_110035_HDR

IMG_20181030_165634

IMG_20181030_161731

IMG_20181030_110812

IMG_20181030_102613

IMG_20181030_103649


Шановні колеги ! 

Громадська організація «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури», як національний партнер  Інституту  прикладної фізики НАН України, за підтримки Українського культурного фонду в рамках проекту  «Впровадження інноваційних методів досліджень  та збереження об’єктів культурної спадщини» проводить черговий тренінг-курс «Застосування ядерно-фізичних методів у культурній спадщині»  в конференц-залі Товариства за адресою: м.Київ, вул. Лаврська, 9, корп.19.

Запрошуємо Вас, Ваших профільних співробітників та студентів  взяти участь у цьому тренінзі 30-31 жовтня 2018р., початок  о 10-00.

 Додаток: Оголошення про проведення тренінгу.


Министр Нищук потребовал переписать все иконы и ценности в Лаврах УПЦ МП

Министр культуры Украины Евгений Нищук приказал музейным работникам провести полную инвентаризацию всех икон и других культурно-исторических ценностей в храмах Украинской православной церкви (МП). Об этом пишут “Украинские новости”.При этом пересчет должен быть осуществлен в срок до 17.00 18 сентября (то есть это поручение уже должно было быть выполнено). Такое решение министр культуры принял в связи с обращением (№04-35/III-040918 от 04.09.2018) депутата Верховной Рады Украины Юрия-Богдана Шухевича (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) относительно возможной угрозы незаконого вывоза культурных ценностей из религиозных сооружений УПЦ МП.В депутатском обращении говорится, в каких сооружениях инвентаризация должна пройти в первую очередь: Свято-Успенская Почаевская Лавра, Успенская Киево-Печерская Лавра. Кроме того, по мнению Шухевича, полиция должна установить круглосуточный контроль над вывозом имущества из церквей и Лавр.Во все исторические заповедники, относящиеся к сфере управления Минкультуры, была отправлена соответствующая факсограмма №18/18 за подписью заместителя начальника управления охраны культурного наследия – начальника отдела разрешительной и согласительной документации в сфере охраны культурного наследия Б. Моця.И до 17:00 18.09.2018 всех ответственных лиц попросили прислать отчет.

 

https://novosti-n.org/news/read/153521.html


У МІНКУЛЬТУРИ РОЗГЛЯНУЛИ СТАН ПІДГОТОВКИ ДО ХІІ ЗАСІДАННЯ ЗМІШАНОЇ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПОВЕРНЕННЯ ТА РЕСТИТУЦІЇ ВТРАЧЕНИХ ТА НЕЗАКОННО ПЕРЕМІЩЕНИХ ПІД ЧАС ТА ВНАСЛІДОК ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

image002Перший заступник Міністра культури  України  Світлана Фоменко, співголова Змішаної українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей  провела  зустріч  із Послом з особливих доручень Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Міхаелем Янсеном. У зустріч також взяв участь Надзвичайній і Повноважний Посол ФРН в Україні Ернст Райхель, представники Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні.

Під час зустрічі  сторони обговорили стан справ з підготовки до ХІІ засідання Змішаної українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей, проведення якого заплановане у період 26-29 листопада в м. Києві.

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245428284&cat_id=244913751


ВІДБУЛАСЯ 17-та ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ»

IMG_2621

27–29 вересня 2018 року у м. Києві, на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» проходила 17-а Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання історії науки і техніки».

IMG_2635Організаторами конференції виступили: Центр пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК, Інстиут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ, Академія інженерних наук України, Академія наук вищої освіти України, Асоціація працівників музеїв технічного профілю, Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ» та згаданий уже Національний технічний університет.

Цьогорічна конференція була присвячена 120-річчю Київського політехнічного інституту, 120-річчю від дня народження В. В. Данилевського та 20-річчю Державного політехнічного музею.

З вітальним словом, на пленарному засіданні, до учасників конференції звернувся проректор з наукової роботи НТУУ «КПІ» доктор наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки Михайло Юхимович Ільченко. На ньому виступили: Гріффен Л.О., д-р техн. наук, проф., провідний науковий співробітник Центру пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК, Писаревська Н.В., директор Державного політехнічного музею при НТУУ «КПІ», а також зі своїми доповідями: О.Г. Луговський, В.А. Шендеровський, В.В. Татарчук, В.І. Кузнєцов, В.С. Савчук, А.І. Харук, Н.О. Рижева.

У роботі конференції взяв участь і кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач НДС «Музей М.М. Бенардоса» Віктор Миколайович Ткаченко. У своєму виступі він зазначив, що експозиція Музею яка присвячена винахіднику електрозварювання Миколі Миколайовичу Бенардосу та у якій показано досягнення науки в галузі електрозварювання має значні можливості у популяризації пам’яток науки й техніки. Адже прилади та агрегати, що демонструються є унікальними та мають неабияке значення для вивчення історії науки та розвитку технічних досягнень людства.IMG_2816

Усі присутні на конференції отримали збірники матеріалів конференції зі своїми повідомленнями статтями.


Підсумки V Всеукраїнського музейного фестивалю: волинські музейники знову серед кращих!

6у_resized

З 18 по 24 вересня у Дніпрі на базі Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І.Яворницького проходив V Всеукраїнський музейний фестиваль «Музей та виклики часу». Волинську область на фестивалі представляли в. о. директора Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк та директор Маневицького краєзнавчого музею Петро Хомич, які презентували свої музейні проекти.

Всього ж у фестивалі взяли участь 57 музеїв та громадських організацій з 17 областей України. До Дніпра приїхало близько 140 музейників з усіх куточків України. Вони презентували 27 міні-виставок, 55 музейних видань та подали 36 заявок на промоушен.

В рамках фестивалю відбулися два круглі столи: «Музеї в Україні» та «Інноваційні динамічні технології в музеї». Пройшла лекція Вікторії Ловак «Позитивний імідж як запорука успіху музею». Музейники змогли побачити вечірню театралізовану екскурсію «Володарі степу: половці» та відвідали Токівські водоспади та Нікопольський краєзнавчий музей.

24 вересня відбулося нагородження переможців V Всеукраїнського музейногофестивалю. Волинський краєзнавчий музей в особі директора Анатолія Силюка отримав нагороду переможця за видання «Музей волинської ікони: книга-альбом. /Александрович В. С., Василевська С. І., Вигодник А. П., Єлісєєва Т. М., Карпюк Л. А., Ковальчук Є. І., Міляєва Л. С., Силюк А. М. – К.: АДЕФ-Україна, 2016. – 400 с., іл.», яке серед 55 поданих музейних видань зайняло почесне ІІ місце у номінації «Каталоги музейних колекцій».

http://prostir.museum/ua/post/41060


УКРАЇНСЬКІ ЕКСПОНАТИ СТАЛИ ПЕРШОЮ ІНОЗЕМНОЮ ЕКСПОЗИЦІЄЮ В СВІТІ, ДЛЯ ЯКОЇ МУЗЕЙ ГУГУН (ЗАБОРОНЕНЕ МІСТО) ВІДКРИВ СВОЇ ДВЕРІ

image006

У музейному комплексі Гугун (Заборонене Місто), найбільшому музейно-архітектурномукомплексі у світі, відкриттям виставки українських артефактів, розпочалися Дні культуриУкраїни у Китайській Народній Республіці. Це непересічна подія в культурно-мистецькомусередовищі, адже Україна стала першою державою в світі, для якої музей Гугун відкривсвої двері для експозиції. У церемонії відкриття Днів культури України у Китайській НароднійРеспубліці взяли участь Міністр культури України Євген Нищук та Міністр культури та туризму КНР Ло Шуґан.

«Не можу не пишатися, що українські реліквії представлені у найбільшому палацовомукомплексі у світі – музеї Гугун, який щиросердно відкрив свої двері для презентаціїукраїнської культури», – сказав під час виступу Міністр культури України Євген Нищук.«Впевнений, що і надалі дружба та взаєморозуміння між нашими країнамипоглиблюватимуться, сприятимуть розширенню мистецького простору, слугуватимутьпідвищенню зацікавленості пересічних громадян до творчих надбань митців української ікитайської культур. Від усього серця бажаю успіху Дням культури України у Китаї та маюнадію, що українська культура залишить незабутнє враження у серцях китайськогонароду».

Виставка репрезентує українські реліквії – коштовності, старожитності та сучасні прикрасиз бурштину – традиційного матеріалу, який з давніх-давен до сьогодення використовуєтьсядля виготовлення ювелірних виробів. Виставку доповнили сучасні графічні твориукраїнських художників другої половини ХХ – початку ХХІ ст. В сюжетах яких присутніісторичні мотиви трипільської та скіфської доби, сюжети з українського минулого ісучасності. Графічна виставка широко представляє регіональні особливості українськиххудожніх шкіл. Роботи визнаних майстрів старшого покоління і твори молодих художниківдемонструють еволюційний шлях українського образотворчого мистецтва і відображаютьйого стан на межі тисячоліть.

У рамках події в Пекіні також презентували Петриківський розпис – об’єкт нематеріальноїкультурної спадщини України, внесений до Репрезентативного списку нематеріальноїспадщини людства ЮНЕСКО. Всі охочі матимуть можливість долучитись до проведеннямайстер-класів з Петриківському розпису. У рамках Дні культури України у КитайськійНародній Республіці також відбудуться концерти всесвітньо відомого Національногозаслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки.Концерти хору пройдуть на найкращих майданчиках Піднебесної: музейному комплексіГугун (Заборонене Місто) та Міжнародному культурному ЕКСПО Шовкового Шляху та представлять палітру українського народного мистецтва з різних географічних таетнографічних регіонів нашої країни.

 

Довідково: Гугун або «Заборонене місто» є першим з китайських об’єктів, який бувзанесений ЮНЕСКО до списку всесвітньої спадщини людства в 1987 році. Він охоплюєцентральну частину Пекіна, від площі Тяньаньмінь, із півдня на північ, і займає площу 72гектари, містить 980 палацових споруд, а в них 8707 кімнат. Місто оточене стіноюзавдовжки 3400 м і ровом з водою, який називається «Золота вода». Майже все містозабарвлене в два кольори – жовтий і червоний. Він є одним з найбільших в світі музеїв,колекція предметів мистецтва якого налічує близько 1170000 одиниць зберігання.

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245417139&cat_id=244913751


Чернігівські пам’ятки підкорюють Софію Київську

42179593_1888003734597646_2771826104468504576_nУ Національному заповіднику «Софія Київська» відкрилася виставка картин чернігівського художника, історика-археолога Олександра Терещенка «Чернігівщина: історія очима художника». В експозиції представлені акварелі із зображенням відомих архітектурних пам’яток Чернігова, Седнева, Новгород-Сіверського. 

42319651_1888003651264321_4171821555602423808_n (1)Як зазначає сам автор, ще зі шкільних років він намагався поєднувати любов до історії з любов’ю до образотворчого мистецтва. З 2013 р. Олександр Терещенко професійно займається ілюстрацією, насамперед, історичного та військово-історичного профілю. Ним створені роботи для Батуринського національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця”, ілюстрації для науково-популярної періодики та художньої літератури.
Інший мотив творчості художника – історико-архітектурні пам’ятки Чернігово-Сіверщини. Як правило, автор виконує їх в техніці акварельного живопису. Саме акварельні роботи, створені 2015 – 2018 роках, і склали основу даної виставки.
У відкриті взяли участь: заступник голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Богдан Кожушко, перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко, завідувач відділу «Музей «Будинок митрополита» Національного заповідника «Софія Київська» Ірина Абрамова, головний архітектор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Олександр Романченко, співробітнки музею, науковці.
Експозиція працюватиме в музеї «Будинок митрополита» з 20 вересня по 1 жовтня 2018 року.

Про автора:
Олександр Терещенко народився 1983 р. у м. Новгороді-Сіверському Чернігівської обл. Закінчив місцеву середню школу-інтернат імені К. Д. Ушинського. 2000 р. вступив на історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Упродовж останніх п’ятнадцяти років займається науковою діяльністю у стінах рідного вишу. Основна сфера професійних інтересів – археологія та військова історія середньовічної Русі.