Архів за 07 Чер 2018


Звіт щодо другого експертного семінару з проектування дієздатної галузі збереження нерухомого культурного надбання в Україні який відбувся 31 травня 2018 року

Шановні колеги!

Хочемо поділитись з вами результатами Другого експертного семінару з проектування моделі дієздатної галузі збереження культурного надбання України, який був проведений спільними зусиллями нашої Лабораторії та Інституту архітектури, урбаністики та регіоналістики НСАУ 31 травня 2018 року в Будинку Архітектора на вул. Б.Грінченка,7 в м.Києві.

Нагадаємо, що:

МЕТА серії семінарів:

Ø опрацювати сучасну дієву модель діяльності зі збереження культурного надбання в Україні у контексті загальносвітових тенденцій шляхом визначення її основних елементів (форм) та введення спадщини в актуальні ситуації сьогодення;

Ø опрацювати механізми інтегрування цих форм з державними, громадськими та приватними структурами, забезпечених законодавством, гнучкою податковою політикою, прийомами і способами організації діяльності зі збереження надбання на засадах економічного регулювання.

ПРОВІДНІ ЗАВДАННЯ для серії семінарів :

Ø обмін пропозиціями щодо формування дієвої моделі галузі;

Ø окреслення процесів, які визначають суть сфери збереження культурного надбання;

Ø визначення суб’єктів сфери і особливостей взаємодії між ними, прав та зобов’язань тощо;

Ø напрацювання дієздатних в існуючому правовому полі алгоритмів діяльності галузі, системи вертикалі підпорядкування та горизонтальних зв’язків місцевих рівнів;

Ø формування попереднього переліку необхідних законопроектів, норм, порядків та інших підзаконних актів.

Спільно прийнятим та узгодженим підходом для розв’язання завдань став принцип «правової гільйотини» тобто ігнорування наявного стану недосконалості законодавчої бази, нежиттєздатності існуючої системи.

Керівними принципами роботи над моделлю обрано верховенство цінності культурного надбання, раціональність процесів та процедур, безумовну необхідність актуалізації культурного надбання в сталому розвитку середовища населених місць.

Відразу маємо відзначити, що зустріч 31 травня виявилась продуктивною і завдяки активній взаємодії учасників обох семінарів на другій зустрічі розпочалося безпосереднє опрацювання первинної сітки процесів, які визначають суть сфери збереження культурного надбання та визначення суб’єктів сфери і особливостей взаємодії між ними.

Оскільки стрижнем життєдіяльності галузі є Державний реєстр пам’яток та процеси пов’язані з його наповненням, встановленням статусу та реалізацією визначених Реєстром статусів пам’яток, то саме цим процесам і пов’язаним з ними процедурам та визначенню їхніх учасників була присвячена робота на семінарі. Під час Другого семінару детально опрацьовано алгоритми та пов’язані з ними процедури щодо публічності в процесах:

Ø пропозиції (виявлення) об’єкту культурного надбання та реєстрації запиту на розгляд щодо надання статусу;

Ø прийняття рішення щодо подальших дій з об’єктом;

Ø встановлення статусу пам’ятки;

Ø реалізація статусу

Ø зміни статусу

Ø визначення відповідальних сторін та учасників;

Ø запропонована принципова схема фінансування процесів;

Ø принципово визначене у процесах пов’язаних з Реєстром місце формування, наповнення та формати реалізації державних (муніципальних) фінансових програм та способи і роль інших джерел фінансування.

Пов’язаними результатами двох зустрічей також є розпочате формування глосарію, переліку алгоритмів (що потребують розробки методології), процедур (які потребують розробки юстованих порядків), підґрунтя кваліфікаційних вимог для виконавців процесів пов’язаних зі збереженням культурного надбання (дослідження, реєстрація, управління, проектування, виробництво тощо).

Дякуємо за активну співпрацю на семінарі колегам з Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Національного заповідника «Софія Київська», Аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».

Відеозапис другого експертного семінару з проектування моделі галузі збереження культурного надбання України

За результатами семінару заплановано наступну зустріч на 14 червня 2018 року. Третій експертний семінар розпочне свою роботу о 14.00.

Колеги, долучайтесь!

http://heritagetime.com.ua/report_seminar