Архів за 21 Вер 2018


МІНКУЛЬТУРИ ПРОВЕЛО СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ З ПИТАНЬ ОБЛІКУ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ МУЗЕЙНИХ ФАХІВЦІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У комунальному закладі «Покровський історичний музей» (м. Покровськ, Донецька обл.) відбувся семінар-практикум для директорів та головних зберігачів музеїв Донецької області у рамках культурного заходу «Музейна толока на Донеччині».

У семінарі взяли участь: начальник відділу з питань музейної справи Мінкультури Володимир Чорногор, головний спеціаліст відділу з питань музейної справи Мінкультури Леся Клименко, а також Оксана Янковенко – головний зберігач фондів Національного музеї історії України у Другій світовій війні, Ганна Вівчар – головний зберігач Національного художнього музею України, Владислав Піоро – голова правління ГО «Український центр розвитку музейної справи», Андрій Качуро – засновник компанії Amuseum.

Основною темою обговорення стало питання обліку та переміщення музейних предметів.

У своїх виступах доповідачі висвітлили питання діяльності Експертно-фондової комісії Мінкультури, ведення фондово-облікової документації, паперового та електронного обліку музейних предметів, звірення наявності музейних предметів з фондово-обліковою документацією, законодавчі норми переміщення музейних предметів державної частини Музейного фонду України, технічне оснащення сучасного музею тощо.

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245413900&cat_id=244913751


«Чернігів стародавній» запрошує науковців на «Карнабідівські читання». Термін подання заявок продовжений до 24 вересня

Наукова конференція запланована на 4-5 жовтня 2018 року. На неї вже подали заявки дослідники старовини з Києва, Мінська (Білорусія), Чернігова, Глухова, Вінниці, Пляшева (Рівненська область) та ін.

ІV Карнабідівські читання приурочені 20-річчю надання статусу національного Чернігівському державному архітектурно-історичному заповіднику.

Тематичні напрями роботи читань:

– історіографічні та джерелознавчі дослідження історико-культурної спадщини Північного Лівобережжя;

– вивчення археологічних пам’яток;

– заходи з охорони історико-культурної спадщини;

– концептуальні підходи заповідників до збереження рухомих і нерухомих об’єктів;

– актуальні проблеми пам’яткооохоронної діяльності;

– музеєзнавство та музейна справа;

– семантичні особливості храмів.

Вимоги до оформлення:

– оформлення статей згідно з вимогами ДАК МОН України до публікацій у фахових виданнях;

– обсяг матеріалів, що подаються, — до 0,7 друк. арк. тексту, набраного на комп’ютері; шрифт Times New Roman, розмір 14, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7, у форматі RTF або DOC); поля зліва, зверху, знизу та справа — 20 мм; абзац — 1,25 мм (в автоматичному режимі);

– посилання післятекстові з нумерацією за зростанням; у тексті вони подаються у квадратних дужках, наприклад, [2, с. 15], посилання наприкінці тексту після заголовку «Джерела та література», список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 12;

– графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) подається окремим файлом, кожне зображення у форматі JPG або TIFF, розміром не менше 10×15 см, де 10 см базова (менша) сторона, підписи до ілюстрацій додаються в окремому текстовому документі;

– інформацію про автора/авторів потрібно вмістити перед заголовком без скорочень (прізвище, ім’я, по батькові повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, електронна адреса та телефон;

–  обов’язковою умовою є наявність УДК, анотацій і ключових слів двома мовами: українською та англійською до 500 друк. знаків кожна та розширеної англійської (1,5-2 тис. друк. знаків).

Усі матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам будуть відхилятися. Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей та статей для включення їх до збірника наукових праць «Карнабідівські читання».

Організатори читань:

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток та культури.

Заявки на участь у читаннях та теми доповідей приймаються до 24 вересня 2018 р. за адресою: Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», вул. Преображенська, 1, м. Чернігів, Чернігівська обл., Україна, 14000 або на e-mail: oldcher@gmail.com; тел./факс (0462) 647-145 (з приміткою в темі листа «Карнабідівські читання»).

Кінцевий термін подання текстів до друку — до 30 листопада 2018 року.

Контактна особа: учений секретар Черняков Сергій Васильович, моб. тел. (050) 768-71-35.

Запрошення на читання буде надіслано додатково. Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

https://oldchernihiv.com/chernigiv-starodavnij-zaproshuye-naukovtsiv-na-karnabidivski-chytannya-termin-podannya-zayavok-prodovzhenyj-do-24-veresnya/


V Спаські міжнародні наукові читання

З 12 по 14 вересня 2018 р. у містах Ніжин та Батурин проходили V  Спаські міжнародні наукові читання, присвячені 100-річчю музейної діяльності І.Г. Спаського та 25-річчю створення Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». Учасниками читань були представники не тільки з різних міст України, а і гості з  ближнього зарубіжжя. Організаторами читань, перш за все, є Ніжинський краєзнавчий музей ім. І. Спаського, Центр пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК  України, Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця».

Національний заповідник «Глухів» традиційно, починаючи з 2010 р., бере участь у цьому науковому зібранні, готуючи доповіді та публікації до фахового видання «Ніжинська старовина». Цього року вони були присвячені дослідженню нововиявленої пам’ятки історії м. Глухова – «Лікарні св. Єфросинії» (С. Жукова), виборчим кампаніям Глухівського округу у 20-х роках ХХ ст. (І. Мошик), дитячій безпритульності на Глухівщині у 20-х – 30-х роках ХХ ст. (Л. Артемова), новим археологічним знахідкам на території колишнього Глухівського повіту (Ю. Коваленко), історії Хрестовоздвиженського Трудового Братства М. Неплюєва (Н. Мірошниченко).

Під час урочистого відкриття краєзнавчого форуму в Ніжинській міськраді старший науковий співробітник Центру пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК  України Сергій Зозуля привітав присутніх та зауважив, що даний захід є дуже важливим для наукової спільноти і подякував всім, хто цього року завітав до Ніжина, аби поділитись результатами своїх досліджень подальшими планами у цій роботі.

http://nz-hlukhiv.com.ua/novini/v-spaski-mizhnarodni-naukovi-chitannya.html


Чернігівські пам’ятки підкорюють Софію Київську

42179593_1888003734597646_2771826104468504576_nУ Національному заповіднику «Софія Київська» відкрилася виставка картин чернігівського художника, історика-археолога Олександра Терещенка «Чернігівщина: історія очима художника». В експозиції представлені акварелі із зображенням відомих архітектурних пам’яток Чернігова, Седнева, Новгород-Сіверського. 

42319651_1888003651264321_4171821555602423808_n (1)Як зазначає сам автор, ще зі шкільних років він намагався поєднувати любов до історії з любов’ю до образотворчого мистецтва. З 2013 р. Олександр Терещенко професійно займається ілюстрацією, насамперед, історичного та військово-історичного профілю. Ним створені роботи для Батуринського національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця”, ілюстрації для науково-популярної періодики та художньої літератури.
Інший мотив творчості художника – історико-архітектурні пам’ятки Чернігово-Сіверщини. Як правило, автор виконує їх в техніці акварельного живопису. Саме акварельні роботи, створені 2015 – 2018 роках, і склали основу даної виставки.
У відкриті взяли участь: заступник голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Богдан Кожушко, перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко, завідувач відділу «Музей «Будинок митрополита» Національного заповідника «Софія Київська» Ірина Абрамова, головний архітектор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Олександр Романченко, співробітнки музею, науковці.
Експозиція працюватиме в музеї «Будинок митрополита» з 20 вересня по 1 жовтня 2018 року.

Про автора:
Олександр Терещенко народився 1983 р. у м. Новгороді-Сіверському Чернігівської обл. Закінчив місцеву середню школу-інтернат імені К. Д. Ушинського. 2000 р. вступив на історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Упродовж останніх п’ятнадцяти років займається науковою діяльністю у стінах рідного вишу. Основна сфера професійних інтересів – археологія та військова історія середньовічної Русі.