Архів за Березень 2020


МКМС: 1081 об’єктів архітектури у Полтавській області занесено до Держреєстру нерухомих пам’яток України

З 01 січня 2020 року до Державного реєстру нерухомих пам’яток України занесено 2789 пам’яток культурної спадщини за категорією місцевого значення. Міністерство культури, молоді та спорту України продовжує роботу з наповнення Реєстру і наказом від 25.02.2020 № 1062 до Реєстру занесено 1081 пам’ятку місцевого значення у Полтавській області, серед яких: «Будинок Земельного банку» на Першотравневому проспекті, 10 у м. Полтаві, який споруджено у 1901 р. за проектом відомого архітектора О. І. Ширшова у стилі французько-італійського ренесансу; «Єпархіальне училище» по вул. Генерала Ляскіна, 2 у м. Лубни, яке збудоване у 1907 році за проектом архітектора О.М. Бекетова; «Споруда піраміда-усипальня» у с. Комендантівка Кобеляцького району, яка є родовою усипальницею Білевичів, побудована морським офіцером Олександром Дмитровичем Білевичем, висотою 15 м, в основі якої лежить квадрат 10х10 м.

  • Будинок земельного банку

https://mkms.gov.ua/news/3594.html?fbclid=IwAR0ZBAqD3KbgWjGogJgZWsj-7KxA8w7axaIrkGQowT4lmCPE3LEXUow1HCo


Шановні жінки! Членкині Українського товариства охорони пам’яток історії та культури!

2397

Всіх вас вітаємо з жіночим днем – 8-го березня!

Бажаємо щирої радості, веселих свят, успішної діяльності, щасливого сяйва в очах!

З Повагою і Любов’ю

Голова Товариства  Марина Бур’янова


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ VІ МІЖНАРОДНІ СПАСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ

НІЖИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ імені ІВАНА СПАСЬКОГО

ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК «ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ»

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені МИКОЛИ ГОГОЛЯ

НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ VІ МІЖНАРОДНІ СПАСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ присвячені 400-річчю створення Ніжинського козацького реєстрового полку, 395-річчю заснування Батуринської фортеці та 100-річчю відкриття у Ніжині першого публічного музею Наукові читання відбудуться 16–18 вересня 2020 р. у м. Ніжин і м. Батурин Чернігівської обл.

Час і місце реєстрації та робочий розпорядок проведення читань будуть повідомлені в запрошені, яке буде надіслане персонально кожному учаснику після підтвердження ним безпосередньої участі у роботі читань.

Роботу під час проведення наукових читань планується проводити за такими основними напрямами:  ніжинська родина науковців, церковних і громадських діячів Спаських у соціокультурному просторі;  дослідження регіональної історії й етнології Північно-Дніпровського Лівобережжя та відображення його результатів у музейних колекціях і зібраннях;  вивчення рухомих і нерухомих об’єктів культурної спадщини Північно-Дніпровського Лівобережжя, розвиток музейництва і наукового пам’яткознавства означеного регіону;  актуальні теоретичні та методологічні проблеми сучасної музеології, пам’яткознавства, історичної регіоналістики й етнології.

У межах проведення читань 16 вересня 2020 р. відбудеться засідання круглого столу «Досвід функціонування земської медицини на теренах Північно-Дніпровського Лівобережжя у контексті сучасних суспільних трансформацій в Україні», присвяченого 145-річчю від дня народження видатного діяча земської медицини на теренах Чернігово-Сіверщини М.М. Кашпровської. Матеріали за результатами роботи наукових читань будуть надруковані у збірнику наукових праць «Ніжинська старовина». Для публікації матеріалів необхідно надіслати їх електронну версію на будь-якому носії (крім дискет FDD 3,5”) (можливий варіант скопіювати з флеш-носія (USB) під час реєстрації) на вказану нижче електронну поштову скриньку з поміткою у темі «VІ Спаські читання» (вимоги до оформлення матеріалів додаються до даного інформаційного повідомлення. УВАГА! Без електронної версії матеріал друкуватися не буде! Матеріали, надіслані до 25 червня 2020 р. включно, будуть опубліковані у поточному випуску збірника наукових праць «Ніжинська старовина», що буде надрукований до початку роботи читань, матеріали надіслані після 25 червня 2020 р. будуть надруковані у наступному випуску, що буде надрукований після проведення читань (орієнтовно наприкінці 2020 р.). Для безпосередніх учасників читань друк матеріалів безоплатний, авторський примірник викупається за собівартістю друку у вигляді частини організаційного внеску. Для учасників, що не братимуть безпосередньої участі в роботі читань, але бажатимуть отримати публікацію – оплата у вигляді видавничого внеску становитиме частину собівартості друку тиражу з розрахунку вартості частки однієї публікації даного випуску. Розмір організаційного та видавничого внеску буде вказаний у запрошенні. Можлива також участь у читаннях без публікації матеріалів (у такому разі вартість авторського примірника до організаційного внеску не входитиме). Робочі мови наукових читань: українська, білоруська, російська, польська, англійська. Заявку (встановленої форми, додається до даного інформаційного повідомлення) для участі в наукових читаннях просимо надіслати на вказаний наприкінці даного інформаційного повідомлення e-mail не пізніше 25 червня 2020 р. Оргкомітет залишає за собою право відбору заявок виключно за тематикою доповідей. У разі включення теми доповіді чи повідомлення до програми читань, оргкомітет зобов’язується відіслати не пізніше 5 вересня 2020 р. персональне запрошення за вказаною учасником адресою. Підтвердити свою безпосередню участь, а також потребу бронювання номеру чи місця в готелі або намір отримати публікацію без безпосередньої участі у читаннях прохання не пізніше 10 вересня 2020 р. включно (можливі варіанти поселення та їх вартість буде вказана у запрошенні). Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників наукових читань – частково за власний рахунок (або за рахунок сторони, що відряджає); для учасників наукових читань, що мають учений ступінь доктора наук (доктар навук, doktor habilitowany, doctor of sciences) проживання, котре не оплачуються відряджуючою стороною, – за рахунок організаторів читань.

Телефони для довідок: Зозуля Сергій Юрійович, голова оргкомітету: +380-68-353-5957 (моб.)

Дмитренко Наталія Михайлівна, відповідальний секретар оргкомітету: +380-4631-71268 (роб.); +380-68-946-3519 (моб.)

e-mail для заявок до участі: zp_conferences@ukr.net

для матеріалів до друку: zp_vydannja@ukr.net

О Р Г К О М І Т Е Т


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ГЛУХІВ»

ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА

Національної академії наук України

і Українського товариства охорони пам’яток
історії та культури

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі
дев’ятнадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції «СІВЕРЩИНА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ»

 

Дата і місце проведення конференції: 27–29 травня 2020 р.,

Національний заповідник «Глухів», вул. Шевченка, 30, Сумська обл., Україна.

Тематичні напрями роботи конференції:

– археологічні дослідження на території Сіверщини;

– землі Сіверщини києворуської доби та ранньомодерного часу;

– Сіверщина в добу Гетьманщини;

– історико-культурний розвиток Сіверщини у ХІХ – на початку ХХІ ст.;

– розвиток музейної та пам’яткоохоронної справи в Україні;

– проблеми збереження культурної спадщини у заповідниках.

До початку роботи конференції буде виданий черговий збірник наукових праць «Сіверщина в історії України», який планується включити до Переліку наукових фахових видань України.

Оргкомітет приймає до 01 лютого 2020 р. заявки установленої форми (додається) на участь у роботі конференції та до 01 березня 2020 р. тексти статей за темою власних наукових досліджень обсягом до 0,5 авт. арк. (20–25 тис. знаків з пробілами або 6 сторінок формату А 4) в роздрукованому й електронному вигляді.

Редакційна колегія збірника залишає за собою право відбору статей для включення їх до збірника «Сіверщина в історії України» та до програми конференції виключно виходячи з тематики.

Тексти, оформлені без дотримання зазначених вимог і надані після зазначеного терміну, будуть автоматично відхилятися (вимоги додаються).

Можлива участь у роботі конференції без публікації матеріалів – за заявленою темою доповіді чи повідомлення.

Про видатки (друк, присвоєння індексу DОІ тощо) буде повідомлено у персональному запрошенні на конференцію.

Заявки та статті приймаються за адресою: Національний заповідник «Глухів», вул. Шевченка, 30, м. Глухів, Сумська обл., Україна, 41400 або на e-mail: dikz@ukr.net; тел./факс (05444) 2-35-57, моб. тел. (066)3434832 Жукова Світлана Петрівна.

Запрошення на конференцію буде надіслано додатково.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок сторони, що їх відряджає, або за власний рахунок учасників конференції.

Оргкомітет


XХІХ Міжнародна науково-практична конференція “НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ”

Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню
пам’яток історії, культури і заповідних територій

Історико-культурна асоціація «Україна – Туреччина»

Ніжинська міська рада

XХІХ Міжнародна науково-практична конференція 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК
КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ

(присвячена 400-річчю заснування Ніжинського реєстрового козацького полку та 395-річчю надання Ніжину Магдебурзького права)

11–13 червня 2020 р.

м. Ніжин Чернігівської області

 

Конференція присвячується підсумкам досліджень пам’яток козацької доби в Україні за останні роки, плануванню робіт на 2020 рік. Будуть працювати секції:

– пам’яток археології та музейних пам’яток;

– історії та краєзнавства козацької доби;

– писемних джерел та історіографії;

– тюркологічних досліджень.

Конференція відбудеться 11–13 червня 2020 р. у приміщенні Ніжинської міської ради (м. Ніжин Чернігівської обл., пл. Івана Франка, 1) та Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського (вул. Якова Батюка, 14). Проїзд: від залізничного вокзалу до зупинки «Площа Івана Франка» маршрутним таксі №№ 2, 3к, 5, 7а, 11, 13, 15, 16 та 39 (для останнього маршруту обов’язково запитати, чи їде в центр міста). Автовокзал знаходиться поруч із залізничним вокзалом (перейти через пішохідний міст). Більшість автобусних рейсів північного напрямку (заїзд до Ніжина з боку міжнародної траси Кіпті – Бачівськ) прямують до автовокзалу через центр міста, відтак, можна вийти на вказаній вище зупинці.

Орієнтовний порядок роботи конференції:

 11 червня (четвер) 2020 року: засідання Наукового круглого столу «395 років Магдебурзького права в Ніжині: історичний досвід та сучасна практика місцевого самоврядування на теренах Лівобережної України» (початок о 12.00); пленарне засідання конференції (початок о 15.00).

12 червня (п’ятниця) 2020 року: тематична екскурсія історичним середмістям «Ніжин козацький» (початок о 9.00); засідання секцій конференції (початок об 11.00).

13 червня (субота) 2020 року: екскурсійна поїздка для учасників конференції (за бажанням) до гетьманських столиць – міст Батурин і Глухів (виїзд о 7.00).

Для складання програми роботи конференції та бронювання проживання просимо надіслати заповнену заявку для участі в роботі конференції з темою Вашого виступу не пізніше 15 травня 2020 р.

Планується видати збірку матеріалів конференції (офіційне періодичне наукове видання, зареєстроване Мін’юстом України). Для публікації матеріалів доповіді необхідно надати електронну версію на носії (під час реєстрації) або надіслати її на e-mail виключно на цю електронну адресу: ukrtopik@gmail.com із поміткою в темі повідомлення «для 29 козацької конференції».

Вимоги до оформлення матеріалів:

  • Текст виконаний у текстовому редакторі Word з розширенням *.doc; шрифт Times New Roman Cyr, кегль 10, інтервал 1, поля 2,0 см з усіх боків, абзацний відступ – 0,5 см обсягом до 5–6 сторінок формату А4. На першій сторінці у правому верхньому кутку – ім’я, прізвище автора (шрифт жирний: Оксана Черних), у дужках (назва міста: Київ), посада, вчена ступінь: доцент кафедри історії України [назва установи], кандидат історичних наук. Назву статті друкувати по центру звичайними літерами (шрифт жирний: Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні).
  • Літературу і джерела слід наводити у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією після тексту статті (напр.: [3, с. 25], де перша цифра – номер джерела у списку; друга – сторінка. Література оформлюється відповідно до вимог ДАК МОН України.
  • Таблиці та малюнки (ілюстрації, графіки, схеми тощо – не більше 5 од.) окремим файлом кожна, на тому ж або окремому носії; розширення не менше 200 dpi, їхні розміри не повинні перевищувати ½ сторінки та представлені окремо у форматі *.jpg або *.tiff. Не допускаються схеми та малюнки у вигляді малюнків MS Word. (кожна ілюстрація має бути обов’язково підписана та позначена в тексті) (список ілюстрацій – окремим файлом!)
  • Нумерацію сторінок не ставити !

УВАГА! МАТЕРІАЛИ, ВИКОНАНІ НЕ ЗА ВКАЗАНИМИ ВИМОГАМИ,  

ДРУКУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!!!

 Можлива заочна участь у роботі конференції – лише друк матеріалів, а також участь без публікації матеріалів – за заявленою темою доповіді чи повідомлення.

 Організаційний внесок за участь у конференції не передбачений. Учасники конференції оплачують розміщення матеріалів у збірнику (редагування матеріалів, упорядкування та макетування збірника), що складає 200 грн. (з наданням електронної версії збірки у форматі *.pdf) або 300 грн. (з наданням електронної версії збірки у форматі *.pdf та 1 (одного) авторського примірника збірника, надрукованого на паперовому носію). Оплату можна надіслати на р/р (бажано), який вказаний на останній сторінці цього файлу, або (за неможливості надіслати переказ) здійснити під час реєстрації.

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО ДРУКУ ТА ЙОГО ОПЛАТИ

11 червня 2020 р.

Проїзд, проживання та харчування учасників конференції за рахунок сторони, що відряджає, або за власний рахунок

Телефони для довідок:       +380-96-632-04-82 (Гоменюк Валентина Миколаївна)

+380-68-902-93-74 [viber] (Зозуля Сергій Юрійович)

E-mail: ukrtopik@gmail.com

О Р Г К О М І Т Е Т