П’ЯТНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ»

1

29 травня – 3 червня 2017 відбулась П’ятнадцята міжнародна наукова конференція «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії». Конференція присвячувалась 250-річчю від дня народження митрополита Євгенія (Болховітінова).

Серед організаторів конференції: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Центр археології Києва Інституту археології НАН України; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка; Лабораторія гуманітарних міждисциплінарних студій університету ім. Адама Міцкевича в Познані; Київська духовна академія і семінарія української православної церкви; Товариство дослідників християнських старожитностей Центральної та Східної Європи.

Питання, що виносились на розгляд:

1.актуальні питання історії церкви;

2.історіографічні, джерелознавчі та археографічні проблеми дослідження історії церкви;

3.археологічні дослідження пам’яток церковної старовини;

4.проблеми вивчення та збереження християнських пам’яток;

5.особистість і церква: історико-біографічні розвідки;

6.міжконфесійні відносини: історико-правовий аспект.

2 3