«Проблеми вивчення та збереження культурних ландшафтів в Україні» Науково-практична конференція за міжнародною участю (Київ, 6-7 жовтня 2017 р.,  в приміщені ГО «УТОПІК», вул. Лаврська, 9, корп. 19)

Інформаційний лист

ГО «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури» разом з ГО «Громада Китаєва»  за сприяння Національного парку «Голосіївський», в рамках фестивалю, присвяченого збереженню об’єктів культурної  спадщини  в урочищі Китаєве, 6-7 жовтня 2017 р. проводить науково-практичну конференцію з актуальних проблем вивчення і збереження   культурних  ландшафтів в Україні.

Робота конференції планується за наступними напрямами:

  1. Дослідження культурних ландшафтів та проблема їх ідентифікації в Україні.
  2. Проблема охорони культурних ландшафтів як об’єктів культурної спадщини (вітчизняний та міжнародний досвід).
  3. Археологічні пам‘ятки як елемент культурного ландшафту.

             Тези або короткі доповіді (2-5 с., Times New Roman, кегль 12, міжряд. інтервал 1,5, поле – 2, ліворуч, 1-праворуч, посилання- прикінцеві, напівкодом) надсилати за Е-mail адресами: oleg_serov@i.ua та копію на
m-center@ukr.net до 01.10.2017 р. з  квитанцією про сплату єдиного організаційного внеску – 150 грн. До суми організаційного внеску входить: друк збірки матеріалів з розрахунку 20 грн/1 с., кава-брейк. Кошти надсилати на р/р 260 000 531 28 441 ПАТ  КБ”ПРИВАТБАНК”,МФО 321842, код ЄДРОПОУ 03922197, з приміткою – організаційний внесок на конференцію.

ОРГАНИЗАЦІЙНИЙ КОМИТЕТ

Голова: Бур’янова Марія Іванівна., канд. істор. наук, Заслужений працівник культури України, голова УТОПІК.

Заст. голови: Титова Олена Миколаївна, канд. істор. наук, доктор філософії, доцент, Заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства.

Відповідальний секретар: Сєров Олег Валентинович, член колегії УТОПІК.  Тел. 0984057944

Коротка програма конференції

 6 жовтня

Реєстрація учасників – 9.00-10.00

Пленарне засідання – 10.00-11.00

Кава-брейк – 11.00-11.20

Робота в секціях – 11.20-13.30

Перерва на обід – 13.30-14.15

Робота в секціях – 14.15-17.00

Підведення підсумків – 17.00-17.30

7 жовтня

Виїзд в Китаєве – 10.00

Оглядова екскурсія – 10.30-12.00

Участь у заходах фестивалю (за окремою програмою)