РЕКОМЕНДАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЙНОГО ФОРУМУ

3–5 липня 2017 р. у м. Переяславі-Хмельницькому відбувся Всеукраїнський музейний форум, присвячений 1110-річчю міста. Його організаторами виступили Переяслав-Хмельницька міська рада, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. У Переяславі-Хмельницькому зібралися понад 150 музейників, науковців, освітян, мистецтвознавців та представників органів державної влади. Учасники Форуму обговорили актуальні питання розвитку музейної галузі в Україні. Вони відзначили високий рівень організації та проведення Форуму, підтримали ініціативу міського голови міста Тараса Костіна щодо проведення Всеукраїнського музейного форуму кожних два роки. Учасники Форуму наголосили на зростаючій суспільній місії музеїв, їх ролі у збереженні національного культурного надбання, відродженні історичної пам’яті українського народу, формуванні суспільної свідомості.

Під час обговорень були вироблені наступні рекомендації органам державної влади щодо ефективного розвитку музейної галузі:

  1. Звернутися до Міністерства культури України про необхідність розробити і затвердити Державну цільову програму розвитку музеїв України на 10 років, в якій передбачити:

1.1. фінансову стратегію розвитку музейної галузі;

1.2. мораторій на закриття музеїв та виселення їх з приміщень, в яких вони перебувають, закріплення за музеями земельних ділянок і територій, на яких музеї знаходяться;

1.3. підняття престижу професії музейного працівника, встановивши (окрім національних державних музеїв) доплати до посадових окладів у розмірі 50% –  як це вирішено в державі для працівників бібліотек України;

1.4. баланс оплати праці працівників державних і комунальних національних музеїв, поширивши на комунальні національні музеї встановлення додаткового коефіцієнту підвищення посадових окладів, які застосовуються для державних національних музеїв;

1.5. удосконалення номенклатури через затвердження типового штатного розпису музеїв усіх форм власності та налагодження системи підвищення кваліфікації працівників музеїв на базі Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;

1.6. В рамках законів про декомунізацію здійснювати переформатування музейних експозицій з тематики Другої світової війни з урахуванням збереження фондів вказаного періоду; на державному рівні вирішити питання захисту і збереження пам’яток фортифікаційних споруд України.

  1. Підтримати ініціативу Асоціації музеїв космонавтики України про надання Музею космонавтики ім. С. П. Корольова (м. Житомир) статусу Національного як базового музею космонавтики України.
  2. Створити Всеукраїнський науково-дослідний музеєзнавчий центр для координації діяльності музейних закладів різного підпорядкування, освітніх установ та громадських організацій, розробки і реалізації музейних проектів.
  3. Організувати при Міністерстві культури України Центр управління Музейним фондом України для створення Державного реєстру національного культурного надбання, контролю за порядком обліку Музейного фонду України, його охороною і збереженням.
  4. Звернутись до Міністерства культури України, Верховної Ради України та профільного комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності з пропозицією обговорити з фахівцями музейної справи та внести зміни до чинної Інструкції з музейно-фондової роботи, затвердженої у вересні 2016 року.
  5. Створити національний інформаційно-комунікаційний центр для комп’ютеризації та автоматизації обліку музейних експонатів, оцифрування найбільш цінних пам’яток культури і мистецтва, формування Музейної інтернет-мережі України із загальною базою даних культурного надбання країни, Національної інтерактивної карти музеїв України, використання та запровадження новітніх технологій у музейній роботі, інформування міжнародної спільноти про культурні надбання України. Розробити та впровадити національні стандарти із обліку та збереження Музейного фонду України (електронного реєстру).
  6. Порушити перед Міністерством освіти і науки України питання про підпорядкування музеїв у вищих навчальних закладах відомчому Міністерству.
  7. Вважати надмірними існуючі тенденції розважально-комерційної переорієнтації музеїв, перетворення їх на беззмістовні торговельно-розважальні заклади – поряд із відсутністю достатнього державного фінансування для дотримання музеями належного змістовного рівня виконання своїх основних функцій.