Презентація наукових видань у Роменському краєзнавчому музеї

Натисніть, щоб збільшити зображення foto3.JPGfoto3У Роменському краєзнавчому музеї – філії Державного історико-культурного заповідника «Посулля» відбулася презентація наукових видань:

– монографії завідувача Історичного відділу Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського Н.М. Дмитренко «Провінційні музеї Лівобережної України (1920–1930-ті роки)» (Ніжин, 2016), один із розділів котрої присвячений історії музейної справи в м. Ромни означеного періоду;

– колективної монографії «Охорона культурної спадщини історико-культурними заповідниками Чернігово-Сіверщини» (Київ, 2017, виданої під грифом Північно-Східного регіонального відділення Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, за загальною редакцією керівника даного відділення С.Ю. Зозулі. В монографії всебічно висвітлено діяльність, передусім пам’яткоохоронну, історико-культурних заповідників Чернігівської та Сумської областей упродовж останніх 50 років. Наукові видання дотичні до історії древнього Ромену, діяльності Державного історико-культурного заповідника «Посулля».

Науковці Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського ознайомилися з музейними закладами заповідника.