ЗАЯВА МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ЩОДО ПОЖЕЖІ В КИЄВІ ПО ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 12-14

image001Мінкультури висловлює глибоку стурбованість пожежею в будівлі по вул. Б.Хмельницького, 12-14 у місті Києві. Дана будівля є пам’яткою архітектури місцевогозначення № 635-КВ (Наказ Міністерства культури і туризму України  від 15.09.2010 № 706/0/16-10).

Міністерство культури звертається до київського міського голови як керівника місцевогооргану охорони культурної спадщини із закликом здійснити обстеження всіх пам’яток натериторії Києва та вжити належних заходів задля їх збереження. Зокрема застосувативизначені чинним законодавством заходи впливу до тих власників (користувачів), якідопускають неналежне утримання пам’яток, що несе загрозу їх знищення. Сподіваюся,що вже завтра власники (користувачі) пам’ятки по вулиці Б. Хмельницького, 12-14отримають свій припис, а київська влада звернеться з позовом до суду про викуппам’ятки.

Довідково:

Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про охорону культурноїспадщини» власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язаніутримувати пам’ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати відпошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та охоронногодоговору.

Відповідно до частини четвертої вказаної статті у разі виникнення загрози  для збереженості  пам’ятки  її власник  або  уповноважений  ним  орган,  особа,  яка набулаправа володіння,  користування  чи   управління,   зобов’язані   негайно повідомити про  це  орган  охорони  культурної спадщини обласних, Київської  та  Севастопольської   міських,   районних   державних адміністрацій  та  орган  місцевого самоврядування,  на території якого розташована пам’ятка.

 Стаття 27. Забезпечення заходів щодо охорони пам’яток

  1. У разі,коли  пам’ятці  загрожує  небезпека  пошкодження, руйнування  чи знищення,  власник  або  уповноважений  ним орган, особа,  яка набула прававолодіння,  користування  чи  управління, зобов’язані  привести  цю пам’ятку доналежного стану (змінити вид або спосіб її використання,  провести  роботи  з  її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування).
  2. Якщовласникабо  уповноважений  ним  орган,  особа,  яка набула прававолодіння,  користуваннячиуправління, самостійно не здійснюютьзаходів, передбачених у частиніпершійцієїстатті, то відповідний  орган охороникультурноїспадщиниможезобов’язати їх здійснити ці заходи, видавши відповіднерозпорядження.
  3. У разі,коли власникабоуповноважений ним орган,  особа, яка набула прававолодіння, користуваннячиуправління, не в змозі виконати розпорядження органу охорони  культурної  спадщини  щодо охорони  пам’ятки,  орган  охорони  культурноїспадщини може вжити необхідних   заходів   самостійно   (повністю    або   частково), профінансувавши  їх  за рахунок спеціальних коштів на фінансуванняохорони культурної спадщини.

 Стаття 30. Заборона діяльності, яка створює загрозу пам’яткам

     Органи охорони  культурної  спадщини  зобов’язані  заборонити будь-яку  діяльність юридичних  або  фізичних  осіб,  що  створює загрозу  пам’ятці  або порушуєзаконодавство,  державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурноїспадщини.

     Приписи органів охорони культурної спадщини  є  обов’язковими для виконаннявсіма юридичними та фізичними особами.

 Стаття 21. Примусове відчуження або викуп пам’яток

  1. Якщов результатідійабобездіяльностівласникапам’яткиїй  загрожує пошкодження  абознищення, відповідний орган охороникультурної    спадщини  робить   власнику   пам’ятки   відповіднепопередження.
  2. Якщовласникпам’ятки не вживе заходівщодоїїзбереження, зокремау  зв’язку з неможливістюствореннянеобхідних для цього умов,  суд  за  позовом  відповідного органу  охорони  культурноїспадщиниможепостановитирішення про їївикуп.
  3. Уразі  невідкладної  необхідності  забезпечення умов для збереженняпам’яткипозов про їївикупможе бути  пред’явлено  без попередження.
  4. Викупленапам’ятка переходить у власністьдержави.

     Викупна ціна пам’ятки визначається за згодою сторін, а в разі спору – судом.

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245326816&cat_id=244913751