XХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні»

21–22 березня 2018 року в приміщенні ГО «Українське товариство охорони памяток історії та культури» проходитиме XХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні».

Конференція присвячується підсумкам досліджень пам’яток козацької доби в Україні за останні роки, плануванню робіт на 2018 рік.

Будуть працювати наступні секції:

 — пам’яток археології та музейних

      пам’яток;

 — писемних джерел та історіографії;

 — історії та краєзнавства козацької доби;

 — тюркологічних досліджень.

Планується видати збірку матеріалів конференції.

Початок засідань: 21.03.2018 – о 12.00 год.,

                           22.03.2018 – о 9.00 год.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ