РЕЗОЛЮЦІЯ за результатами Круглого столу «Проблеми збереження пам’яток в урбанізованому середовищі» (стіл №2 «Буферні зони. Софійська площа») м. Київ 29.03.2018

images (9)Учасники круглого столу – представники Заповідників, проектних, науково-дослідних, громадських організації, виконавчих органів та органів місцевого самоврядування – за результатами обговорення «Проб недостатньо забезпеченим, включаючи законодавче закріплення статусу буферної зони, плану управління. Серед заходів із збереження історико-культурної спадщини: учасники круглого столу визначили: Інженерно-технічні:

1. Проведення постійного комплексного моніторингу технічного стану пам’яток. a. Дослідження існуючих автентичних матеріалів на пам’ятках на міцність, динамічні характеристики та розміри відшаровування тиньку за допомогою сучасних неруйнівних методів. Створення динамічних паспортів на пам’ятки. b. Удосконалення моніторингу шумового і вібраційного навантажень на пам’ятки із застосуванням сучасного обладнання.

2. Відновлення гідрогеологічної мережі свердловин (особливо в гідрогеологічні охоронній зоні Заповідника) для моніторингу гідрогеологічної ситуації.

3. Створення єдиного координаційного центру по геотехнічних проблемах в місті, який міг би здійснювати у тому числі гідрогеологічний моніторинг по мережі свердловин на території буферної зони з метою попередження негативного техногенного впливу на пам’ятки.

4. Необхідність здійснення реконструкції Софійській площі з урахуванням наукових досліджень ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень землі інституту геологічних наук НАН України» щодо техногенного впливу на пам’ятку великої площі існуючого мощення (утворення «острова тепла»).

Містобудівні:

1. Затвердження у відповідності до чинного законодавства Генерального плану міста Києва, та його складової – історико-архітектурного опорного плану.

2. Проведення комплексної оцінки впливу на архітектурну спадщину, включаючи розроблення візуальних 3D моделей, усіх потенційних проектів, з метою забезпечення аналізу й уникнення їх впливу на об’єкт і його візуальну цілісність. (Рекомендації ЮНЕСКО, Звіт моніторингової місії, 2017)

3. Накладення офіційної заборони на усі раніше видані й заплановані нові дозволи на будівництво в охоронній зоні об’єкту та в межах прилеглої до нього території, до того як Центр всесвітньої спадщини та дорадчі органи ознайомляться з оцінкою їх впливу на об’єкт (Рекомендації ЮНЕСКО, Звіт моніторингової місії, 2017).

4. Розроблення та затвердження на загальнодержавному та муніципальному рівні відповідних нормативно-правових актів з метою попередження неприйнятних містобудівних перетворень та будь-яких потенційних загроз визначній універсальній цінності об’єкту. 5. Розроблення проекту регенерації забудови охоронних зон з урахуванням пам’яткоохоронних обмежень та забезпеченням збереження традиційного характеру середовища.

6. Здійснення контролю за містобудівної діяльністю з метою попередження порушень пам’яткоохоронних вимог в охоронних (буферних) зонах.

7. Залучення потенціалу міської громади щодо контролю порушень у сфері містобудування шляхом надання інформації за допомогою сучасних технологій (мобільні додатки, електронний портал тощо).

8. Посилення відповідальності забудовників за порушення пам’ятко- охоронних вимог в охоронних зонах пам’яток.

Для здійснення вищезазначених заходів учасники круглого столу вважають необхідним:

1. Міністерству культури України: визначити правовий статус Плану управління об’єктами Всесвітньої спадщини, включаючи забезпечення його обов’язкової реалізації відповідальними особами на всіх рівнях.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово- комунального господарства України:за провадити жорсткі регулятивні норм з метою недопущення зведення висотних будівель в межах охоронних зон пам’яток а також дотримання параметрів висотності будівель, що підлягають реконструкції.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі («Український науково-дослідний і учбовий центр проблем стандартизації, сертифікації і якості» (УКРНІУЦ): удосконалити нормативну базу щодо допустимого шумового і вібраційного навантаження на пам’ятки).

4. Київській міській державній адміністрації: накласти офіційну заборону на усі раніше видані й заплановані нові дозволи на будівництво в охоронній зоні об’єкту та в межах прилеглої до нього території, до того як Центр всесвітньої спадщини та дорадчі органи ознайомляться з оцінкою їх впливу на об’єкт (Рекомендації ЮНЕСКО, Звіт моніторингової місії, 2017); обмежити проведення масових заходів на Софійській площі. Відповідно з рішенням Київської міської ради від 24.06.1999 р. № 317/418 дозволяти лише загальнодержавного та загальноміського характеру в супроводі класичної або духовної музики. Всі музичні заходи з використанням звукопідсилювальної апаратури заборонити та перенести в інші місця дислокації;  відновити гідрогеологічну мережу свердловин центральної частини міста;  створити координаційний центр при КМДА по геотехнічних проблемах в місті, на прикладі КП «СУППР».  затвердити Генеральний план та історико-архітектурний опорний план міста у найближчі терміни;  посилити контроль з боку відповідальних органів по забудові і реконструкції будівель та споруд в охоронних зонах.  провести міжнародний конкурс на розроблення проекту реконструкції Софійської площі.

5. Патрульній поліції у м. Києві. Департаменту патрульної поліції:  посилити контроль за виконанням нормативних актів, що регулюють рух дорожнього транспорту в історичному центрі м. Києва (зокрема, щодо несанкціонованого паркування на Софійській площі, нехтування обмежувальними дорожніми знаками тощо).

6. Національному заповіднику «Софія Київська: Звернутись до Міністерства культури України щодо: передбачення у державному бюджеті 2018- 2019 років видатків для проведення досліджень та створення системи комплексного моніторингу (у т.ч. контролю шумо – вібро- та теплонавантаження) будівель і території Заповідника та його охоронної (буферної) зони з впровадженням супутникових технологій; необхідності поставити в пріоритети міністерства на найближчі роки питання фінансування дослідних та технічних заходів для забезпечення належного мікробіологічного стану у Софійському соборі. Крім цього учасники круглого столу домовились продовжити співпрацю з вищезазначених питань. З метою доведення результатів проведення круглого столу до широкого загалу, його учасникам пропонується оприлюднити інформацію про хід проведення заходу та текст резолюції на своїх офіційних веб-сайтах та сторінках у соцмережах.