Шановні колеги! 

Ваш досвід є дуже важливим і необхідним в ситуації, коли треба подолати стан руйнації галузі в Україні та вийти на сучасний європейський рівень пам’яткоохоронної діяльності!

Національна спілка архітекторів України (НСАУ), Інститут архітектури, урбаністики та регіоналістики НСАУ, Громадська лабораторія «Час Надбання»ГО «Громада Андріївський Узвіз»Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК

запрошують вас до участі у серії Експертних семінарів з проектування дієздатної галузі збереження нерухомого культурного надбання в Україні.

МЕТА:

Ø  опрацювати сучасну дієву модель діяльності зі збереження культурного надбання в Україні у контексті загальносвітових тенденцій шляхом визначення її основних елементів (форм) та введення спадщини в актуальні ситуації сьогодення;

Ø  опрацювати механізми інтегрування цих форм з державними, громадськими та приватними структурами, забезпечених законодавством, гнучкою податковою політикою, прийомами і способами організації діяльності зі збереження надбання на засадах економічного регулювання.

ПРОВІДНІ ЗАВДАННЯ для серії семінарів ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ УКРАЇНИ: 

Ø  Ø  обмін пропозиціями щодо формування дієвої моделі галузі;

Ø  Ø  окреслення процесів, які визначають суть сфери збереження культурного надбання;

Ø  Ø  визначення суб’єктів сфери і особливостей взаємодії між ними, прав та зобов’язань тощо;

Ø  Ø  напрацювання дієздатних в існуючому правовому полі алгоритмів діяльності галузі, системи вертикалі підпорядкування та горизонтальних зв’язків місцевих рівнів;

Ø  Ø  формування попереднього переліку необхідних законопроектів, норм, порядків та інших підзаконних актів. 

Звіт щодо результатів Першого експертного семінару, проведеного 18 травня 2018 року:http://heritagetime.com.ua/zvit_seminar

Безпосередні завдання для опрацювання та надання пропозицій на Другому експертному семінарі:

1.Актуальність диференційного підходу в системі заходів зі збереження пам’яток за видами (на приклад, особливості збереження пам’яток історії у порівнянні з пам’ятками містобудування, архітектури, ландшафту). Суть предмету охорони.

2.Ефективна процедура наповнення Державного реєстру.

3.Експертна оцінка та грошова оцінка пам’ятки. Особливості страхування.

4. Поняття «територія пам’ятки» в системі формування та використання земель історико-культурного призначення та містобудівній практиці.

5.Пропозиції з подолання недоліків процедур з визначення (розробки) та затвердження науково-проектної документації з визначення історичних ареалів, історико-архітектурних опорних планів та зон охорони пам’яток та їхня роль в сучасній містобудівній практиці. (За наявності надати коментарі до законопроекту 6403, посилання на який розміщено на https://facebook.com/story.php?story_fbid=1861026354199118&id=1810710752564012)

6.Суб’єкти діяльності й особливості взаємодії між ними, права, зобов’язання тощо.

7. Система управління діяльністю зі збереження культурного надбання (рівні: національний, регіональний та місцевий).

8. Формати участі експертів та громадськості у процесах прийняття рішень зі збереження культурного надбання.

9. Фінансування робіт: організація робочих процесів, формати отримання фінансування.

10. Організація системи підготовки професійних кадрів у галузі збереження культурного надбання.

11.   Глосарій

ФОРМАТ: Експертний семінар, тобто колективна робота експертів над визначеним завданням: спроектувати дієву сучасну модель діяльності зі збереження культурної спадщини в Україні.

Цей формат принципово відрізняється від інших, приміром, від наукової конференції. Всі учасники Експертного семінару працюють в режимі офлайн на рівних на досягнення спільного результату. Внесок кожного є дуже важливим, оскільки дає змогу отримати повноцінний, придатний до реалізації результат.

До участі в семінарі запрошуються фахівці, котрі мають досвід організації й проведення досліджень, науково-проектних робіт, реставраційної діяльності, управління в пам’яткоохоронній сфері, громадської діяльності у сфері збереження культурного надбання.

Другий експертний семінар розпочнеться

31 травня 2018 р. об 11.00

у Білій залі Будинку Архітектора (м. Київ, вул. Б.Грінченка,7)

Тривалість роботи (орієнтовно) до 16.00

Контактна особа з організаційних питань:

Ольга Анатоліївна Рутковська

тел.096-571-80-97050-220-19-21