МІНКУЛЬТУРИ ТА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ УКЛАЛИ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

image002

27 червня  у залі засідання Президії НАН України відбулось підписанняМеморандуму про співробітництво між Міністерством культури України та Національноюакадемією наук України з метою удосконалення державного управління стосовно облікуоб’єктів культурної спадщини, контролю за їх збереженням і використанням, здійснюванимна сучасному інформаційному рівні.

Президент Національної академії наук України Борис Патон наголосив,  що Академіяактивно співпрацює з Мінкультури з широкого кола питань культурного розвиткусуспільства. Зокрема, в рамках підготовки та  вшанування  визначних культурних діячівУкраїни, розробці Концепції державної мовної політики тощо. «На сучасному етапі необхідно посилити взаємодію між Мінкультури і академією у частиніпроблем дослідження і охорони культурної спадщини, розвитку державної культурної ідеї»,- зазначив Борис  Євгенович Патон.

Міністр культури України Євген Нищук висловив переконання, що співпраця з такою потужною  науковою установою  як НАН України, створить всі необхідні умови дляреалізації реформ та новітніх ідей, зокрема, в частині збереження та розвитку об’єктівкультурної спадщини. «Цей Меморандум дасть можливість не поодиноко, а системно підходити до вирішення цілого спектру питань  і напрямків, які дотичні до галузі культури, у тісній співпраці зделегованими від НАН України фахівцями», –  говорить Євген Нищук.

Меморандум визначає пріоритетні напрямки співпраці між сторонами.  Зокрема, цеудосконалення державного управління стосовно обліку об’єктів культурної спадщини, контролю за їх збереженням і використанням, здійснюваним на сучасному інформаційномурівні; сприяння дослідженням зі збереження, охорони, відновлення та використаннякультурної спадщини; створення спільної редакційної колегії та робочої групи длякоординації робіт з розроблення Атласу «Населення України та його природна і культурна спадщина» на якісному науковому та інформаційному рівні та забезпечення вільногодоступу до інформації про культурну спадщину, історію й культуру України як важливоїчастини світової цивілізації.

http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245384522