ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ VІ МІЖНАРОДНІ СПАСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ

НІЖИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ імені ІВАНА СПАСЬКОГО

ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК «ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ»

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені МИКОЛИ ГОГОЛЯ

НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ VІ МІЖНАРОДНІ СПАСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ присвячені 400-річчю створення Ніжинського козацького реєстрового полку, 395-річчю заснування Батуринської фортеці та 100-річчю відкриття у Ніжині першого публічного музею Наукові читання відбудуться 16–18 вересня 2020 р. у м. Ніжин і м. Батурин Чернігівської обл.

Час і місце реєстрації та робочий розпорядок проведення читань будуть повідомлені в запрошені, яке буде надіслане персонально кожному учаснику після підтвердження ним безпосередньої участі у роботі читань.

Роботу під час проведення наукових читань планується проводити за такими основними напрямами:  ніжинська родина науковців, церковних і громадських діячів Спаських у соціокультурному просторі;  дослідження регіональної історії й етнології Північно-Дніпровського Лівобережжя та відображення його результатів у музейних колекціях і зібраннях;  вивчення рухомих і нерухомих об’єктів культурної спадщини Північно-Дніпровського Лівобережжя, розвиток музейництва і наукового пам’яткознавства означеного регіону;  актуальні теоретичні та методологічні проблеми сучасної музеології, пам’яткознавства, історичної регіоналістики й етнології.

У межах проведення читань 16 вересня 2020 р. відбудеться засідання круглого столу «Досвід функціонування земської медицини на теренах Північно-Дніпровського Лівобережжя у контексті сучасних суспільних трансформацій в Україні», присвяченого 145-річчю від дня народження видатного діяча земської медицини на теренах Чернігово-Сіверщини М.М. Кашпровської. Матеріали за результатами роботи наукових читань будуть надруковані у збірнику наукових праць «Ніжинська старовина». Для публікації матеріалів необхідно надіслати їх електронну версію на будь-якому носії (крім дискет FDD 3,5”) (можливий варіант скопіювати з флеш-носія (USB) під час реєстрації) на вказану нижче електронну поштову скриньку з поміткою у темі «VІ Спаські читання» (вимоги до оформлення матеріалів додаються до даного інформаційного повідомлення. УВАГА! Без електронної версії матеріал друкуватися не буде! Матеріали, надіслані до 25 червня 2020 р. включно, будуть опубліковані у поточному випуску збірника наукових праць «Ніжинська старовина», що буде надрукований до початку роботи читань, матеріали надіслані після 25 червня 2020 р. будуть надруковані у наступному випуску, що буде надрукований після проведення читань (орієнтовно наприкінці 2020 р.). Для безпосередніх учасників читань друк матеріалів безоплатний, авторський примірник викупається за собівартістю друку у вигляді частини організаційного внеску. Для учасників, що не братимуть безпосередньої участі в роботі читань, але бажатимуть отримати публікацію – оплата у вигляді видавничого внеску становитиме частину собівартості друку тиражу з розрахунку вартості частки однієї публікації даного випуску. Розмір організаційного та видавничого внеску буде вказаний у запрошенні. Можлива також участь у читаннях без публікації матеріалів (у такому разі вартість авторського примірника до організаційного внеску не входитиме). Робочі мови наукових читань: українська, білоруська, російська, польська, англійська. Заявку (встановленої форми, додається до даного інформаційного повідомлення) для участі в наукових читаннях просимо надіслати на вказаний наприкінці даного інформаційного повідомлення e-mail не пізніше 25 червня 2020 р. Оргкомітет залишає за собою право відбору заявок виключно за тематикою доповідей. У разі включення теми доповіді чи повідомлення до програми читань, оргкомітет зобов’язується відіслати не пізніше 5 вересня 2020 р. персональне запрошення за вказаною учасником адресою. Підтвердити свою безпосередню участь, а також потребу бронювання номеру чи місця в готелі або намір отримати публікацію без безпосередньої участі у читаннях прохання не пізніше 10 вересня 2020 р. включно (можливі варіанти поселення та їх вартість буде вказана у запрошенні). Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників наукових читань – частково за власний рахунок (або за рахунок сторони, що відряджає); для учасників наукових читань, що мають учений ступінь доктора наук (доктар навук, doktor habilitowany, doctor of sciences) проживання, котре не оплачуються відряджуючою стороною, – за рахунок організаторів читань.

Телефони для довідок: Зозуля Сергій Юрійович, голова оргкомітету: +380-68-353-5957 (моб.)

Дмитренко Наталія Михайлівна, відповідальний секретар оргкомітету: +380-4631-71268 (роб.); +380-68-946-3519 (моб.)

e-mail для заявок до участі: zp_conferences@ukr.net

для матеріалів до друку: zp_vydannja@ukr.net

О Р Г К О М І Т Е Т