ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ГЛУХІВ»

ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА

Національної академії наук України

і Українського товариства охорони пам’яток
історії та культури

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі
дев’ятнадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції «СІВЕРЩИНА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ»

 

Дата і місце проведення конференції: 27–29 травня 2020 р.,

Національний заповідник «Глухів», вул. Шевченка, 30, Сумська обл., Україна.

Тематичні напрями роботи конференції:

– археологічні дослідження на території Сіверщини;

– землі Сіверщини києворуської доби та ранньомодерного часу;

– Сіверщина в добу Гетьманщини;

– історико-культурний розвиток Сіверщини у ХІХ – на початку ХХІ ст.;

– розвиток музейної та пам’яткоохоронної справи в Україні;

– проблеми збереження культурної спадщини у заповідниках.

До початку роботи конференції буде виданий черговий збірник наукових праць «Сіверщина в історії України», який планується включити до Переліку наукових фахових видань України.

Оргкомітет приймає до 01 лютого 2020 р. заявки установленої форми (додається) на участь у роботі конференції та до 01 березня 2020 р. тексти статей за темою власних наукових досліджень обсягом до 0,5 авт. арк. (20–25 тис. знаків з пробілами або 6 сторінок формату А 4) в роздрукованому й електронному вигляді.

Редакційна колегія збірника залишає за собою право відбору статей для включення їх до збірника «Сіверщина в історії України» та до програми конференції виключно виходячи з тематики.

Тексти, оформлені без дотримання зазначених вимог і надані після зазначеного терміну, будуть автоматично відхилятися (вимоги додаються).

Можлива участь у роботі конференції без публікації матеріалів – за заявленою темою доповіді чи повідомлення.

Про видатки (друк, присвоєння індексу DОІ тощо) буде повідомлено у персональному запрошенні на конференцію.

Заявки та статті приймаються за адресою: Національний заповідник «Глухів», вул. Шевченка, 30, м. Глухів, Сумська обл., Україна, 41400 або на e-mail: dikz@ukr.net; тел./факс (05444) 2-35-57, моб. тел. (066)3434832 Жукова Світлана Петрівна.

Запрошення на конференцію буде надіслано додатково.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок сторони, що їх відряджає, або за власний рахунок учасників конференції.

Оргкомітет