XХІХ Міжнародна науково-практична конференція “НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ”

Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню
пам’яток історії, культури і заповідних територій

Історико-культурна асоціація «Україна – Туреччина»

Ніжинська міська рада

XХІХ Міжнародна науково-практична конференція 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК
КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ

(присвячена 400-річчю заснування Ніжинського реєстрового козацького полку та 395-річчю надання Ніжину Магдебурзького права)

11–13 червня 2020 р.

м. Ніжин Чернігівської області

 

Конференція присвячується підсумкам досліджень пам’яток козацької доби в Україні за останні роки, плануванню робіт на 2020 рік. Будуть працювати секції:

– пам’яток археології та музейних пам’яток;

– історії та краєзнавства козацької доби;

– писемних джерел та історіографії;

– тюркологічних досліджень.

Конференція відбудеться 11–13 червня 2020 р. у приміщенні Ніжинської міської ради (м. Ніжин Чернігівської обл., пл. Івана Франка, 1) та Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського (вул. Якова Батюка, 14). Проїзд: від залізничного вокзалу до зупинки «Площа Івана Франка» маршрутним таксі №№ 2, 3к, 5, 7а, 11, 13, 15, 16 та 39 (для останнього маршруту обов’язково запитати, чи їде в центр міста). Автовокзал знаходиться поруч із залізничним вокзалом (перейти через пішохідний міст). Більшість автобусних рейсів північного напрямку (заїзд до Ніжина з боку міжнародної траси Кіпті – Бачівськ) прямують до автовокзалу через центр міста, відтак, можна вийти на вказаній вище зупинці.

Орієнтовний порядок роботи конференції:

 11 червня (четвер) 2020 року: засідання Наукового круглого столу «395 років Магдебурзького права в Ніжині: історичний досвід та сучасна практика місцевого самоврядування на теренах Лівобережної України» (початок о 12.00); пленарне засідання конференції (початок о 15.00).

12 червня (п’ятниця) 2020 року: тематична екскурсія історичним середмістям «Ніжин козацький» (початок о 9.00); засідання секцій конференції (початок об 11.00).

13 червня (субота) 2020 року: екскурсійна поїздка для учасників конференції (за бажанням) до гетьманських столиць – міст Батурин і Глухів (виїзд о 7.00).

Для складання програми роботи конференції та бронювання проживання просимо надіслати заповнену заявку для участі в роботі конференції з темою Вашого виступу не пізніше 15 травня 2020 р.

Планується видати збірку матеріалів конференції (офіційне періодичне наукове видання, зареєстроване Мін’юстом України). Для публікації матеріалів доповіді необхідно надати електронну версію на носії (під час реєстрації) або надіслати її на e-mail виключно на цю електронну адресу: ukrtopik@gmail.com із поміткою в темі повідомлення «для 29 козацької конференції».

Вимоги до оформлення матеріалів:

  • Текст виконаний у текстовому редакторі Word з розширенням *.doc; шрифт Times New Roman Cyr, кегль 10, інтервал 1, поля 2,0 см з усіх боків, абзацний відступ – 0,5 см обсягом до 5–6 сторінок формату А4. На першій сторінці у правому верхньому кутку – ім’я, прізвище автора (шрифт жирний: Оксана Черних), у дужках (назва міста: Київ), посада, вчена ступінь: доцент кафедри історії України [назва установи], кандидат історичних наук. Назву статті друкувати по центру звичайними літерами (шрифт жирний: Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні).
  • Літературу і джерела слід наводити у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією після тексту статті (напр.: [3, с. 25], де перша цифра – номер джерела у списку; друга – сторінка. Література оформлюється відповідно до вимог ДАК МОН України.
  • Таблиці та малюнки (ілюстрації, графіки, схеми тощо – не більше 5 од.) окремим файлом кожна, на тому ж або окремому носії; розширення не менше 200 dpi, їхні розміри не повинні перевищувати ½ сторінки та представлені окремо у форматі *.jpg або *.tiff. Не допускаються схеми та малюнки у вигляді малюнків MS Word. (кожна ілюстрація має бути обов’язково підписана та позначена в тексті) (список ілюстрацій – окремим файлом!)
  • Нумерацію сторінок не ставити !

УВАГА! МАТЕРІАЛИ, ВИКОНАНІ НЕ ЗА ВКАЗАНИМИ ВИМОГАМИ,  

ДРУКУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!!!

 Можлива заочна участь у роботі конференції – лише друк матеріалів, а також участь без публікації матеріалів – за заявленою темою доповіді чи повідомлення.

 Організаційний внесок за участь у конференції не передбачений. Учасники конференції оплачують розміщення матеріалів у збірнику (редагування матеріалів, упорядкування та макетування збірника), що складає 200 грн. (з наданням електронної версії збірки у форматі *.pdf) або 300 грн. (з наданням електронної версії збірки у форматі *.pdf та 1 (одного) авторського примірника збірника, надрукованого на паперовому носію). Оплату можна надіслати на р/р (бажано), який вказаний на останній сторінці цього файлу, або (за неможливості надіслати переказ) здійснити під час реєстрації.

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО ДРУКУ ТА ЙОГО ОПЛАТИ

11 червня 2020 р.

Проїзд, проживання та харчування учасників конференції за рахунок сторони, що відряджає, або за власний рахунок

Телефони для довідок:       +380-96-632-04-82 (Гоменюк Валентина Миколаївна)

+380-68-902-93-74 [viber] (Зозуля Сергій Юрійович)

E-mail: ukrtopik@gmail.com

О Р Г К О М І Т Е Т