“Сіверщина в історії України”

Спільне видання Національного заповідника “Глухів” і Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Збірник наукових праць з проблем історії Сіверського краю, а також із проблем вивчення, збереження й охорони культурної спадщини України, насамперед, у історико-культурних заповідниках.

Виходить 1 на рік. Видається з 2009 року.

Фахове видання з історичних наук.

Випуск / Рік видання Тип файлу / Джерело
Випуск № 2 (2009) PDF (http://www.nbuv.gov.ua)
Випуск № 3 (2010) PDF (http://www.nbuv.gov.ua)
Випуск № 6 (2013) PDF (http://pamjatky.org.ua)
Випуск № 9 (2016) PDF (http://pamjatky.org.ua)