Іноземні авторські сайти

“Dřevěné kostely České republiky”
Сайт присвячений дерев’яним костелам та каплицям Чехії.

  “Drewniane.net”
Електронний фотокаталог дерев’яних церков і костелів на території Польщі та Словаччини.

  “Eesti mõisaportaal”
Авторський сайт Валдо Прауста присвячений історичним маєткам Естонії.

  “Guardian’s Egypt”
Автор проекту – американець Ендрю Бейюк (Andrew Bayuk) – ще 1994 року поставив перед собою надамбітну мету – “створити найбільш повний і змістовний сайт про стародавній Єгипет”. В результаті виник надзвичайно цікавий і різноплановий ресурс, присвячений давньоєгипетській цивілізації та її унікальним пам’яткам.

  “Kościoły drewniane w Polsce”
Електронний каталог старовинних деревяних костелів на території Польщі. Окремим розділом подана інформація про аналогічні (відомі авторам) споруди на території інших європейських країн, зокрема й України.

  “Radzima”
За словами авторів білоруського проекту “Radzima” (“Батьківщина”), він “реалізує потребу у централізації, систематизації і своєчасному оновленні краєзнавчої інформації і є довідником, а в подальшому і енциклопедією краєзнавчих відомостей. На сайті багато оригінального фотоматеріалу, можна знайти цікаві історичні звістки про регіони і місцевості, де живе білоруський етнос”.

  “Szlak Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim”
Сайт присвячений пам’яткам дерев’яної архітектури на території Малопольського воєводства (Польща). За визнанням авторів, “тут збереглися численні пам’ятки старовинного польського села, яке живе у гармонії з довкіллям, а багатство народного мистецтва і культури не має собі рівних на території Польщі”.

  “Zahi Hawass”
Персональний сайт доктора Захі Хавасса, єгиптолога, колишнього генерального секретаря Вищої ради з питань вивчення старожитностей Єгипту.

  “Акція руйнування православних церков на Холмщині та Південному Підляшші”
Власником сайту, присвяченого вандалістичній акції 1938-го року, є Люблинсько-Холмська православна єпархія та Українське Товариство в Люблині (Польща). В роботі використано іконографічні матеріали з фондів Люблинсько-Холмської православної єпархії і Варшавської Православної Митрополії, а також православної парафії св. Івана Богослова в Холмі та православної парафії св. прав. Анни в Межилисті.

  “Археология.РУ – Скифика-Кельтика – Archaeology.RU”
Сайт професійного археолога Володимира Єрьоменка з Санкт-Петербургу (Росія) є спробою віртуально поєднати “на одному майданчику” “фахівців, аматорів і колекціонерів – так ми більше дізнаємось один про одного, а отримати інформацію про знахідки, хай часом і сумну для археолога, завжди корисно”. На сайті є розділ “Охорона пам’яток”, де розміщені проблемні матеріали, нормативні акти та контактні дані пам’яткоохоронних установ Росії та інших держав.

  “Археология Средней Азии”
Відкритий творчий проект, спрямований на створення майданчика для наукового спілкування і співпраці археологів та істориків пострадянського простору, які професійно вивчають стародавні і середньовічні культури Середньої Азії.

  “Архитектура России”
Сайт присвячений багатоманітному світу російської архітектури – від найдавніших споруд до найсучасніших. Значна увага приділена проблемі збереження і реставрації архітектурних пам’яток.

  “Архітэктура Гродна: гісторыя і сучаснасць”
Сайт присвячений архітектурі старовинного міста Гродно в Білорусі. Одна з основних тем – пам’яткоохоронна.

  “Глобус Беларуси. Архитектурные и иные достопримечательности Беларуси”
Мета проекту туристичного агентства “Глобус” — “проілюструвати сучасний стан ВСІХ оборонних, культових і садибних будівель, споруджених на території сучасної Білорусі до 1917 року”. Сайт побудований на колекції фотографій ентузіастів мандрівок Білою Руссю, які надали фото з власних архівів. Загалом представлені зображення 6 300 об’єктів на 11 000 знімків. На жаль, оновлюється нерегулярно.

  “Замки Беларуси”
Метою сайту є “систематизація і передача інформації про пам’ятки оборонного будівництва на території Білорусі, а також привернення уваги до історії країни”. Ресурс містить інформацію про замки та інші оборонні споруди (городища, укріплення міст), які збереглися до сьогодення. Галерея авторських фотознімків систематизована за географічною ознакою; кожен об’єкт супроводжується історичною довідкою.

  “Исторические усадьбы России”
Авторський сайт Олексія Лобунова присвячений історичним садибам Російської Федерації та сусідніх країн.

  “Маладэчанскі краязнаўчы сайт”
Краєзнавчий сайт, присвячений історії міста Молодечно у Мінській області Білорусі. Ідея перспективна, хоча недовгий час існування (започаткований у жовтні 2006 року) зумовлює деяку неповноту рубрик ресурсу.

  “Малые города России”
В основу сайту лягла програма мандрівок петербурзького клубу “Федерация путешественников” малими містами Росії. Сайт створений за підтримки Інституту “Открытое Общество” Фонду Сороса у м. Санкт-Петербурзі. Описи історичних пам’яток російської “глибинки”, обширна краєзнавча та туристична інформація.

  “Мир Петербурга”
Інформаційний портал, присвячений вивченню великого міста на Неві – петербургознавству. Портал створений у 2007 році Центральною міською публічною бібліотекою імені В. В. Маяковського за підтримки Комітета з культури, у співробітництві зі Всесвітнім клубом петербуржців.

  “Москва, которой нет”
Сайт присвячений зникаючому історико-архітектурному образу старої Москви. Надзвичайно фахова, докладна і, водночас, прониклива робота.

  “Мосты Санкт-Петербурга”
Електронний фотокаталог мостів Санкт-Петербурга (Російська Федерація). Кожен об’єкт супроводжується художніми фотозображеннями та докладною історичною довідкою.

  “На пачатку трецяга…”
Фотопроект мінського журналіста і фотографа Володимира Богданова є спробою створити фотопортрет білоруської історико-архітектурної спадщини у її сучасному стані. Колекція знімків зроблена у 2001-2003 роках.

  “Народный каталог православной архитектуры”
Автори проекту поставили за мету “зібрати по можливості якнайповніші описи та сучасні фотографії всіх православних церков, монастирів, храмів, соборів, каплиць та інших православних споруд Росії”. До російських культових пам’яток (очевидно, виключно з неуважності) зараховані споруди на території України та Білорусі.

  “Ограды Санкт-Петербурга”
Сайт є своєрідним ілюстрованим каталогом історичних огорож Санкт-Петербурга.

  “Окрестности Петербурга”
Персональний сайт Олексія Шварьова з м. Санкт-Петербурга (Російська Федерація) розповідає про минуле околиць колишньої столиці Російської імперії, а розділ “путеводитель” майже повністю присвячений сучасному стану історико-архітектурної спадщини регіону. Велика добірка оригінальних авторських фотографій.

  “Палацы і сядзібы Беларусі”
Симпатична спроба створити фотокаталог білоруських історико-архітектурних пам’яток. На жаль, сайт вже тривалий час не оновлюється і неактивних сторінок у ньому більше, ніж активних.

  “Памятники архитектуры Ленинградской области”
Персональний сайт Максима Журавльова з м. Санкт-Петербурга (Російська Федерація) містить перелік історико-архітектурних пам’яток на території сучасної Ленінградської області.

  “Памятники архитектуры Подмосковья”
Авторський сайт архітектора Наталії Бондарєвой є своєрідним ілюстрованим каталогом історичних пам’яток Підмосков’я. Дуже професійна робота.

  “Псков-city.ru”
Авторський сайт Андрія Пономарьова присвячений історичному минулому м. Пскова (Російська Федерація), зокрема численним місцевим пам’яткам.

  “Регионавтика”
Сайт дійсних членів Російського географічного товариства Тетяни Хмельник і Павла Мірошниченка визначає свій жанр, як “незалежне сучасне дослідження Ленінградської області”. В основі сайту – фотокаталог “Лики уходящего”, де особливий акцент ставиться на нищенні пам’яток в наш час.

  “Сады и время”
За визнанням автора проекту, московського мистецтвознавця Бориса Соколова, “Сады и время” – розповідь про садову історію, мистецтво та літературу минулих епох. Вона буде цікавою ландшафтним архітекторам і власникам сучасних садів, але її тема — не сьогоденна практика, а багатюща спадщина ландшафтної творчості”.

  “Северные Крепости”
Ілюстрований путівник історичними фортецями північного заходу Російської Федерації і країн Прибалтики.

  “Старая Москва”
Віртуальне зібрання найрізноманітнішої інформації про стару Москву. Велика кількість рідкісних архівних фотографій. Докладний перелік об’єктів московської історико-архітектурної спадщини.

  “Усадьбы России”
Авторський сайт Євгенії Тотухової присвячений історичним садибам Російської Федерації.

  “Форты Гродненской Крепости”
Всупереч назві, сайт присвячено не лише Гродненській, а й іншим найбільшим історичним фортецям Білорусі. Текстові довідки супроводжуються авторськими фотографіями.

  “Фотаэнцыкляпэдыя “Нашы касьцёлы””
Сайт є скороченю версією фотоенциклопедії “Наші костели”, створеної в результаті чотирирічної праці вірними греко-католицької парафії ікони Матері Божої Невтомної Допомоги у Мінську (Білорусь). На 4100 фотографіях, виконаних 77 фотографами, зображені 878 історичних храмів (костели, кляштори, каплиці) усіх білоруських регіонів. Кожне зображення супроводжується історичною довідкою. За час реалізації проекту укладачі проїхали близько 200 000 кілометрів. Повну версію фотоенциклопедії можна замовити за контактними адресами, вказаними на сайті.

  “Храмы Москвы”
Електронний фотокаталог містить близько 700 фотографій майже 400 московських храмів та каплиць. Особливо вдало виглядає поєднання архівних знімків з сучасними та чітка прив’язка кожної споруди до інтерактивної карти сучасної Москви.

  “Храмы России”
На цьому сайті група ентузіастів спробувала зібрати і систематизувати документальні відомості про храми, що існували на території нинішньої Російської Федерації до 1917 року і збудовані у пострадянський час.

  “Храмы России”
Електронний фотокаталог православних храмів Росії. Кожен об’єкт супроводжується докладною історичною довідкою.