Інформація про захист кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 26.252.01 при Центрі пам’яткознавства Національної академії наук України і УТОПІК

☼ ☼ ☼
Повідомлення про захист дисертації
☼ ☼ ☼

Подія / Дата Тип файлу / Джерело

Захист дисертацій 10 вересня 2019 року

(опубліковано 6 серпня  2019 року)
Науменко Володимир Володимирович
Машталір Вадим Віталійович

Захист дисертацій 3 жовтня 2019 року

(опубліковано 3 вересня  2019 року)
Муравська Світлана Василівна

☼ ☼ ☼
Автореферати і дисертації
☼ ☼ ☼

Дата захисту Автор і Назва
3 жовтня 2019 Муравська С. В. «Музеї закладів вищої освіти Західної України у контексті історичного розвитку (ХІХ – поч. ХХІ ст.)».

Автореферат

Дисертація

опубліковано 3 вересня 2019 року

1. Відгук  офіційного опонента доктора історичних наук, старшого наукового співробітника Маньковської Руслани Вікторівни, провідний науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України.

2. Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, професора Рижевої Надії Олександрівнизавідувач кафедри історії та археології Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського.

3. Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Вербицької Поліни Василівни, завідувач кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Національного університету «Львівська політехніка».

10.09.2019

Машталір В.В. Військово-історичне музейництво в Україні: передумови, становлення та розвиток (кінець ХІХ – початок ХХІ століть).

Автореферат

Дисертація

Додатки

опубліковано 6 серпня 2019 року

1. Відгук  офіційного опонента член-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Даниленко Віктора Михайловича, Інститут історії України НАН України, завідувач відділу історії України другої половини XX століття

2. Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, доцента Сергія Жановича Пустовалова, Київський національний університет культури і мистецтв, завідувач кафедри музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей.

2. Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, доцента Фурмана Ігора ІвановичаНаціональний університет оборони  України імені Івана Черняховського,  начальник кафедри історії війн і воєнного мистецтва

 

10.09.2019

Науменко В.В. Вплив фортифікаційних споруд на формування міського ландшафту Києва ХVІІІ – поч. ХХ ст.: історико-пам’яткознавчий аспект

Автореферат

Дисертація

Додатки

опубліковано 6 серпня 2019 року

1. Відгук  офіційного опонента доктора історичних наук, старшого наукового співробітника Федорової Лариси Данилівни, Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, молодший науковий співробітник.

2. Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, Мокроусової Олени Георгіївни, Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій, головний фахівець.

                                                   

 

11.04.2019

Харковенко Р.В. Формування та систематизація процесу державного обліку пам’яток культурної спадщини в Україні (1991 – 2017).

Автореферат

Дисертація

опубліковано 11  березня 2019 року

1. Відгук  офіційного опонента доктора історичних наук, старшого наукового співробітника, завідувача науково-організаційного відділу Інституту законодавства Верховної Ради України Мищака Івана Миколайовича

2. Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, старшого наукового сіпвробітника, старшого наукового сіпвробітника Центру досліджень історико-культурної спадщини України відділу історії України другої половини ХХ століття Інституту історії України НАН України  Денисенко Галини Григорівни

11.04.2019

Литвиненко Я.В. Інтер’єри Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як об’єкти культурної спадщини України.

Автореферат

Дисертація

опубліковано 11  березня 2019 року

1. Відгук  офіційного опонента доктора історичних наук, член-кореспондента НАН України, завідувача відділу давньоруської та середньовічної археології  Інституту археології НАН України Моці Олександра Петровича.

2. Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, молодшого наукового співробітника Національного заповідника «Софія Київська» Бобровського Тимура Анатолійовича.

 

27.12.2018

Марченко І. Я. Розвиток методів та засобів консервації пам’яток станкового живопису в художніх музеях України у радянський період.

Автореферат

Дисертація

опубліковано 26  листопада 2018 року

1. Відгук  офіційного опонента доктора історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії України НАН України  Маньковської Руслани Вікторівни.

2. Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук,молодшого наукового співробітника Національного науково-природничого музею Кепіна Дмитра Володимировича.

                                                   

 

27.12.2018

Ясинецька О.А. Пам’ятки культурної спадщини ХІ–ХІІ ст. у Польщі в контексті її династичних взаємин з Київською Руссю.

Автореферат

Дисертація

опубліковано 26  листопада 2018 року

1. Відгук  офіційного опонента доктора історичних наук, доцена, завідувача кафедри історії України Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя Луняка Євгена Миколайовича

2. Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Центру досліджень історико-культурної спадщини України Інституту історії України НАН України Катаргіної  Тетяни Іванівни

11.10.2018

Філіпова Ганна Володимирівна «Історико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини Центральної та Північної Гетьманщини: наслідки діяльності російських урядовців (1690–1765 рр.)».

Автореферат

Дисертація

опубліковано 10 вересня 2018 року

1. Відгук  офіційного опонента доктора історичних наук, старшого наукового співробітника, головного наукового співробітника Інституту історії України НАН України Тараса Васильовича Чухліба.

2. Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, провідного наукового співробітника Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Ольги Олексіївни Крайньої.

11.10.2018

Грабовська Ольга Володимирівна «Цегла ручного формування як пам’ятка історії та культури (на прикладі м. Вінниці ХVI – середини ХХ ст.»

Авфторефрат

Дисертація

опубліковано 10 вересня 2018 року

1. Відгук  офіційного опонента доктора історичних наук, доцента, доцента кафедри історорії та культури України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Тетяни Робертівни Кароєвої.

2. Відгук офіційного опонента кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Центру пам’яткознавтства НАН України і УТОПІК Володимира Олександровича Константинова

11.10.2018

Никоненко Дмитро Дмитрович «Городища Нижнього Подніпров’я як об’єкти музеєфікації та охорони культурної спадщини»

Авторефрерат

Дисертація

опубліковано 10 вересня 2018 року

1. Відгук  офіційного опонента доктора історичних наук, професора, заступика директора Запорізького обласного краєзнавчого музею Георгія Івановича Шаповалова.

2. Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Центру досліджень історико-культурної спадщини України Сергія Івановича Кота.

3.10.2017

Федорова Тетяна Миколаївна «Розвиток і діяльність історико-культурних заповідників Середньої Наддніпрянщини  у 1918 –2011 рр. (на матеріалах Черкаської області)».

Автореферат

Дисертація

опубліковано 3 вересня 2017 року
3.10.2017

Федунків Зеновій Богданович за темою: «Оборонні споруди Галицької землі Руського воєводства як об’єкти культурної спадщини (1434–1772 рр.)»

Автореферат

Дисертація

опубліковано 3 вересня 2017 року
12 січня 2016 ГНЕРА Володимир Анатолійович «Аерокосмічний моніторинг як інструмент пам’яткознавчих досліджень (на прикладі пам’яток археології Брусилівського району Житомирської області)».АвторефератДисертація
12 січня 2016 ХАРЧЕНКО Олена Володимирівна «Становлення та розвиток музеїв художнього профілю України як культурно-освітніх закладів (кін. XIX – поч. XXI ст.)».АвторефератДисертація
24 грудня 2015 ЗВІРЯКА Анна Іванівна “Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра як пам’ятка культурної спадщини»”.Автореферат
Дисертація
24 грудня 2015 ВАРИВОДА Аліна Григорівна “Пам’ятки українського церковного гаптування    XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника як об’єкт культурної спадщини”.АвторефератДисертація
24 грудня 2015 КОСТЕНКО Антон Віталійович “Археологічні фонди краєзнавчого музею: формування, зберігання, використання (на прикладі Херсонського обласного краєзнавчого музею)”.Автореферат
Дисертація
26 листопада 2015 САЛАТА Сергій Анатолійович “Астрономічна обсерваторія Київського національного універститету імені Тараса Шевченка як комплексний об’єкт культурної спадщини України”.АвторефератДисертація
26 листопада 2015 СТАРЕНЬКИЙ Ігор Олександрович “Пам’яткоохоронна діяльність подільського православного духовенства в ХІХ – на початку ХХ ст.”Автореферат
Дисертація
28 квітня 2015 ГОРЬКОВА Анастасія Олексіївна “Охорона археологічної спадщини у діяльності державних та громадських установ Києва (1835–1934)”.
23 грудня 2014 МОКРОУСОВА Олена Георгіївна “Культурна спадщина Києва в контексті історії архітектурних конкурсів хіх – початку хх століття”.
23 грудня 2014 ЯШНИЙ Денис Володимирович”Дорадянські видові поштівки як джерело з вивчення та відновлення культурної спадщини: на прикладі Криму (кінець хіх – початок ххi століття)”.
24 червня 2014 ТИТАРЕНКО Анна Олександрівна “Фарфор-фаянс Волині кінця ХVІІІ – початку ХХ століття в музейних колекціях України”.
24 червня 2014 ТЯМІН Максим Юрійович “Ідентифікація та збереження пам’яток історичного індустріального ландшафту гірничодобувного району (на прикладі м.Кривий Ріг)”.
24 квітня 2014 МАШТАЛІР Вадим Віталійович “Військово-історичні споруди ХІХ – ХХ століть як об’єкти культурної спадщини України”.
24 квітня 2014 ГОНЧАРОВА Катерина Володимирівна “Формування методики архітектурної реставрації в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)”.
15 листопада 2012 ПРИНЬ Марина Олегівна “Охорона, вивчення і використання пам’яток історії та культури на донеччині та луганщині в 20-х – на початку 30-х рр. XX ст.”
15 листопада 2012 КРАВЧЕНКО Олександр Миколайович “Монастирі північно-західної слобожанщини середини XVII – XVIII ст. як об’єкти культурної спадщини”.
11 жовтня 2012 ЯРЕМА-ВИНАР Ольга Степанівна “Західноєвропейські гобелени ХVI—XIX ст. у колекції Національного Музею Мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (технологія виробництва, способи реставрації, збереження та музеєфікації)”
11 жовтня 2012 СТЕЛЬМАХ Ірина Федорівна “Розвиток громадського музейництва в Автономній Республіці Крим (1991–2011)”
10 жовтня 2012 МОЛОЧКО Євгенія Валентинівна “Популяризація культурної спадщини Криму (ХІХ – початок ХХ століття)”
10 жовтня 2012 КАЛІНОВСЬКИЙ Володимир Віталійович “Православне духовенство в охороні культурної спадщини Криму (1837–1920)”
14 червня 2012 КРАЙНЯ Ольга Олексіївна “Флорівський (Вознесенський) монастир у Києві як пам’ятка історії та архітектури XVI – початку XX століть”
17 травня 2012 РОМАДІН Сергій Володимирович “Бронепоїзди в Україні як пам’ятки історії і техніки”
17 травня 2012 РУДИКА Наталія Миколаївна “Становлення та розвиток нормативної бази охорони пам’яток археології в Україні (1991 – 2011 роки)”
13 березня 2012 БОРОТКАНИЧ Наталія Петрівна “Відображення освоєння космічного простору засобами музейної експозиції (на прикладі Музею космонавтики ім. С.П. Корольова)”
23 червня 2011 СЕРДЮК Олена Михайлівна “Історичні особливості формування житла Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та сучасні засади його охорони”
19 квітня 2011 ОСАДЧИЙ Євген Миколайович “Фортеці північно-західної Слобожанщини XVII ст. як пам’ятки військової історії”
19 квітня 2011 КОБАЛІЯ Дмитро Русланович “Музеєфікація об’єктів підводної культурної спадщини (на прикладі експозиції кораблів Дніпровської гребної флотилії в Музеї історії запорозького козацтва на о. Хортиця)”
8 червня 2010 ПРИСЯЖНЮК Олексій Миколайович “Становлення і розвиток системи охорони культурної спадщини Одеської області (1944 – 2009)”
8 червня 2010 РОМАНЕНКО Валерій Дмитрович “Авіаційна техніка ленд-лізу 1941-1945 рр. (пам’яткознавчий аспект)”
29 січня 2010 ПРИНЬ Олександр Віталійович “Становлення і розвиток державної системи охорони культурної спадщини у Донбасі (1945 – 1991)”
29 січня 2010 НІКІТІНА Ірина Віталіївна “Становлення і розвиток Національного музею героїчної оборони і визволення Севастополя (1960 – 2009)”
4 червня 2009 ХЛІВНЮК Олександр Віталійович “Охорона культурної спадщини в Криму (1887 – 1941)”
28 травня 2009 АНДРЕС Ганна Олександрівна “Охорона культурної спадщини України в контексті світових інтеграційних процесів (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)”
19 лютого 2009 МАНАЄВ Олександр Юрійович “Охорона та використання пам’яток історії та культури в Автономній республіці Крим (1991 – 2006)”
19 лютого 2009 КЕПІН Дмитро Володимирович “Музеєзнавчі концепції створення експозицій З історії первісного суспільства”