Інформація про захист кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 26.252.01 при Центрі пам’яткознавства Національної академії наук України і УТОПІК

☼ ☼ ☼
Повідомлення про захист дисертації
☼ ☼ ☼

Подія / Дата Тип файлу / Джерело

Захист дисертацій 11 жовтня 2018 року

(опубліковано 11 вересня 2018 року)
Перелік у форматі DOC

☼ ☼ ☼
Автореферати дисертацій
☼ ☼ ☼

Дата захисту Автор і Назва
11.10.2018 Філіпова Ганна Володимирівна «Історико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини Центральної та Північної Гетьманщини: наслідки діяльності російських урядовців (1690–1765 рр.)»

опубліковано 10 вересня 2018 року
11.10.2018 Грабовська Ольга Володимирівна «Цегла ручного формування як пам’ятка історії та культури (на прикладі м. Вінниці ХVI – середини ХХ ст.»

опубліковано 10 вересня 2018 року
11.10.2018 Никоненко Дмитро Дмитрович «Городища Нижнього Подніпров’я як об’єкти музеєфікації та охорони культурної спадщини»

опубліковано 10 вересня 2018 року
3.10.2017 Федорова Тетяна Миколаївна «Розвиток і діяльність історико-культурних заповідників Середньої Наддніпрянщини  у 1918 –2011 рр. (на матеріалах Черкаської області)».

опубліковано 3 вересня 2017 року
3.10.2017

Федунків Зеновій Богданович за темою: «Оборонні споруди Галицької землі Руського воєводства як об’єкти культурної спадщини (1434–1772 рр.)».

опубліковано 3 вересня 2017 року
12 січня 2016 ГНЕРА Володимир Анатолійович «Аерокосмічний моніторинг як інструмент пам’яткознавчих досліджень (на прикладі пам’яток археології Брусилівського району Житомирської області)».
12 січня 2016 ХАРЧЕНКО Олена Володимирівна «Становлення та розвиток музеїв художнього профілю України як культурно-освітніх закладів (кін. XIX – поч. XXI ст.)».
24 грудня 2015 ЗВІРЯКА Анна Іванівна “Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра як пам’ятка культурної спадщини»”.
24 грудня 2015 ВАРИВОДА Аліна Григорівна “Пам’ятки українського церковного гаптування    XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника як об’єкт культурної спадщини”.
24 грудня 2015 КОСТЕНКО Антон Віталійович “Археологічні фонди краєзнавчого музею: формування, зберігання, використання (на прикладі Херсонського обласного краєзнавчого музею)”.
26 листопада 2015 САЛАТА Сергій Анатолійович “Астрономічна обсерваторія Київського національного універститету імені Тараса Шевченка як комплексний об’єкт культурної спадщини України”.
26 листопада 2015 СТАРЕНЬКИЙ Ігор Олександрович “Пам’яткоохоронна діяльність подільського православного духовенства в ХІХ – на початку ХХ ст.”.
28 квітня 2015 ГОРЬКОВА Анастасія Олексіївна “Охорона археологічної спадщини у діяльності державних та громадських установ Києва (1835–1934)”.
23 грудня 2014 МОКРОУСОВА Олена Георгіївна “Культурна спадщина Києва в контексті історії архітектурних конкурсів хіх – початку хх століття”.
23 грудня 2014 ЯШНИЙ Денис Володимирович”Дорадянські видові поштівки як джерело з вивчення та відновлення культурної спадщини: на прикладі Криму (кінець хіх – початок ххi століття)”.
24 червня 2014 ТИТАРЕНКО Анна Олександрівна “Фарфор-фаянс Волині кінця ХVІІІ – початку ХХ століття в музейних колекціях України”.
24 червня 2014 ТЯМІН Максим Юрійович “Ідентифікація та збереження пам’яток історичного індустріального ландшафту гірничодобувного району (на прикладі м.Кривий Ріг)”.
24 квітня 2014 МАШТАЛІР Вадим Віталійович “Військово-історичні споруди ХІХ – ХХ століть як об’єкти культурної спадщини України”.
24 квітня 2014 ГОНЧАРОВА Катерина Володимирівна “Формування методики архітектурної реставрації в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)”.
15 листопада 2012 ПРИНЬ Марина Олегівна “Охорона, вивчення і використання пам’яток історії та культури на донеччині та луганщині в 20-х – на початку 30-х рр. XX ст.”
15 листопада 2012 КРАВЧЕНКО Олександр Миколайович “Монастирі північно-західної слобожанщини середини XVII – XVIII ст. як об’єкти культурної спадщини”.
11 жовтня 2012 ЯРЕМА-ВИНАР Ольга Степанівна “Західноєвропейські гобелени ХVI—XIX ст. у колекції Національного Музею Мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (технологія виробництва, способи реставрації, збереження та музеєфікації)”
11 жовтня 2012 СТЕЛЬМАХ Ірина Федорівна “Розвиток громадського музейництва в Автономній Республіці Крим (1991–2011)”
10 жовтня 2012 МОЛОЧКО Євгенія Валентинівна “Популяризація культурної спадщини Криму (ХІХ – початок ХХ століття)”
10 жовтня 2012 КАЛІНОВСЬКИЙ Володимир Віталійович “Православне духовенство в охороні культурної спадщини Криму (1837–1920)”
14 червня 2012 КРАЙНЯ Ольга Олексіївна “Флорівський (Вознесенський) монастир у Києві як пам’ятка історії та архітектури XVI – початку XX століть”
17 травня 2012 РОМАДІН Сергій Володимирович “Бронепоїзди в Україні як пам’ятки історії і техніки”
17 травня 2012 РУДИКА Наталія Миколаївна “Становлення та розвиток нормативної бази охорони пам’яток археології в Україні (1991 – 2011 роки)”
13 березня 2012 БОРОТКАНИЧ Наталія Петрівна “Відображення освоєння космічного простору засобами музейної експозиції (на прикладі Музею космонавтики ім. С.П. Корольова)”
23 червня 2011 СЕРДЮК Олена Михайлівна “Історичні особливості формування житла Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та сучасні засади його охорони”
19 квітня 2011 ОСАДЧИЙ Євген Миколайович “Фортеці північно-західної Слобожанщини XVII ст. як пам’ятки військової історії”
19 квітня 2011 КОБАЛІЯ Дмитро Русланович “Музеєфікація об’єктів підводної культурної спадщини (на прикладі експозиції кораблів Дніпровської гребної флотилії в Музеї історії запорозького козацтва на о. Хортиця)”
8 червня 2010 ПРИСЯЖНЮК Олексій Миколайович “Становлення і розвиток системи охорони культурної спадщини Одеської області (1944 – 2009)”
8 червня 2010 РОМАНЕНКО Валерій Дмитрович “Авіаційна техніка ленд-лізу 1941-1945 рр. (пам’яткознавчий аспект)”
29 січня 2010 ПРИНЬ Олександр Віталійович “Становлення і розвиток державної системи охорони культурної спадщини у Донбасі (1945 – 1991)”
29 січня 2010 НІКІТІНА Ірина Віталіївна “Становлення і розвиток Національного музею героїчної оборони і визволення Севастополя (1960 – 2009)”
4 червня 2009 ХЛІВНЮК Олександр Віталійович “Охорона культурної спадщини в Криму (1887 – 1941)”
28 травня 2009 АНДРЕС Ганна Олександрівна “Охорона культурної спадщини України в контексті світових інтеграційних процесів (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)”
19 лютого 2009 МАНАЄВ Олександр Юрійович “Охорона та використання пам’яток історії та культури в Автономній республіці Крим (1991 – 2006)”
19 лютого 2009 КЕПІН Дмитро Володимирович “Музеєзнавчі концепції створення експозицій З історії первісного суспільства”

☼ ☼ ☼
Дисертації
☼ ☼ ☼

Дата захисту Автор і Назва
3.10.2017

Федорова Тетяна Миколаївна «Розвиток і діяльність історико-культурних заповідників Середньої Наддніпрянщини  у 1918 –2011 рр. (на матеріалах Черкаської області)».

опубліковано 3 вересня 2017 року
3.10.2017

Федунків Зеновій Богданович за темою: «Оборонні споруди Галицької землі Руського воєводства як об’єкти культурної спадщини (1434–1772 рр.)».

Дисертація

опубліковано 3 вересня 2017 року
24 грудня 2015 року ГНЕРА Володимир Анатолійович «Аерокосмічний моніторинг як інструмент пам’яткознавчих досліджень (на прикладі пам’яток археології Брусилівського району Житомирської області)».
24 грудня 2015 року ХАРЧЕНКО Олена Володимирівна «Становлення та розвиток музеїв художнього профілю України як культурно-освітніх закладів (кін. XIX – поч. XXI ст.)».
24 грудня 2015 року ВАРИВОДА Аліна Григорівна “Пам’ятки українського церковного гаптування    XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника як об’єкт культурної спадщини”
24 грудня 2015 року ЗВІРЯКА Анна Іванівна “Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра як пам’ятка культурної спадщини»”.
24 грудня 2015 року КОСТЕНКО Антон Віталійович “Археологічні фонди краєзнавчого музею: формування, зберігання, використання (на прикладі Херсонського обласного краєзнавчого музею)”.
26 листопада 2015 року СТАРЕНЬКИЙ Ігор Олександрович “Пам’яткоохоронна діяльність подільського православного духовенства в ХІХ – на початку ХХ ст.”
26 листопада 2015 року САЛАТА Сергій Анатолійович “Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка як комплексний об’єкт культурної спадщини України”

☼ ☼ ☼
Відгуки офіційних опонентів
☼ ☼ ☼

Автор і Назва дисертації Відгуки
Федорова Тетяна Миколаївна«Розвиток і діяльність історико-культурних заповідників Середньої Наддніпрянщини  у 1918 –2011 рр. (на матеріалах Черкаської області)» Офіційний опонент – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України Н.О. Гаврилюк
Офіційний опонент – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Принь О.В.
Федунків Зеновій Богданович за темою: «Оборонні споруди Галицької землі Руського воєводства як об’єкти культурної спадщини (1434–1772 рр.)».

Офіційний опонент – доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
С.В. Гаврилюк

Офіційний опонент – начальник інформаційно-аналітичного  відділу  – заступник начальника інформаційно-аналітичного управління Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, Заслуженний винахідник України, кандидат історичних наук, полковник В.В.Машталір

1,2,3,4,5,6 стр.