Окремі видання

Назва Тип файлу / Джерело
Праці Центру пам’яткознавства (1992-2016): Бібліогр. покаж. / Титова О.М. (гол. ред. серії, гол. ред. вип.), упор.: Зозуля С.Ю. – К. : Центр пам’яткознавства HAH України і УТОПІК, 2016. – 60 с. – (Серія : «Біобібліографічні покажчики» ; Вип. 6).
PDF (http://pamjatky.org.ua)
Гріффен Леонід Олександрович : Бібліогр. покаж. / Титова О.М. (гол. ред. серії, гол. ред. вип.), упор.: Бичковська Г.М., Зозуля С.Ю. – К. : Центр пам’яткознавства HAH України і УТОПІК, 2015. – 52 с. – (Серія : «Біобібліографічні покажчики» ; Вип. 4).
PDF (http://pamjatky.org.ua)
Гриффен Л.А. “Актуалізація науково-технічної спадщини в пам’яткоохоронній та музейній діяльності”
PDF (http://pamjatky.org.ua)
Гриффен Л.А. “Феномен техники”
PDF (http://pamjatky.org.ua)
Константинов В.О. “Київські мости – пам’ятки науки і техніки”
PDF (http://pamjatky.org.ua)
“Об’єкти культурної спадщини в м. Києві”
DOC (http://www.guoks.gov.ua)
“Звід пам’яток історії та культури України: Київ”. – Київ, 1999. – Кн. 1, ч. 1. А-Л.
PDF (http://www.history.org.ua)
“Звід пам’яток історії та культури України: Київ”. – Київ, 2004. – Кн. 1, ч. 2. М-С.
PDF (http://www.history.org.ua)
“Звід пам’яток історії та культури України: Київ”. – Київ, 2011. – Кн. 1, ч. 3. С-Я.
PDF (http://www.history.org.ua)
“Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР”. – Київ, 1983-1986. – Т. 1-4.
PDF (http://ua.vlasenko.net)

PDF (http://www.knigka.su)
Біобілоіграфічні покажчики. Випуск 1. Центр памяткознавства.
PDF (http://pamjatky.org.ua)
Біобілоіграфічні покажчики. Випуск 2. В.О.Константинов.
PDF (http://pamjatky.org.ua)
Біобілоіграфічні покажчики. Випуск 3. О.М.Титова.
PDF (http://pamjatky.org.ua)
Сакральні Памятки України. Випуск 1. Церква в Нікополі. О.Харлан.
PDF (http://pamjatky.org.ua)
Збережена спадщина
PDF (http://pamjatky.org.ua)
Гриффен Л.А. Теоретические основания памятниковедения
PDF (http://pamjatky.org.ua)
Буклет: “Спадок Віків” та каталог виробів. DOC (http://pamjatky.org.ua)

PDF (http://pamjatky.org.ua)
Опыт сохранения историко культурного наследия 2012
PDF (http://pamjatky.org.ua)
“Український технічний музей : історія, досвід, перспективи : Матер. 11-ї Всеукр. наук.-практ. конф. (4–6 черв. 2015 р., м. Київ)
PDF (http://www.history.org.ua)
“Український технічний музей : історія, досвід, перспективи : Матер. 17-ї Всеукр. наук.-практ. конф. (2018 р., м. Київ)
PDF (http://pamjatky.org.ua)
“Український технічний музей : історія, досвід, перспективи : Матер. 17-ї Всеукр. наук.-практ. конф. (2018 р., м. Київ)
PDF (http://pamjatky.org.ua)
“Український технічний музей : історія, досвід, перспективи : Матер. 17-ї Всеукр. наук.-практ. конф. (2018 р., м. Київ)
PDF (http://pamjatky.org.ua)
“Український технічний музей : історія, досвід, перспективи : Матер. 17-ї Всеукр. наук.-практ. конф. (2018 р., м. Київ)
PDF (http://pamjatky.org.ua)