Спеціалізована вчена рада за спеціальністю “26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство”

ВІДОМОСТІ 

про членів спеціалізованої вченої ради К 26.252.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 26.00.05 – Музеєзнавство. Памяткознавство в Центрі памяткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони памяток історії та культури

***

Перелік документів необхідних для захисту дисертацій
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3

***

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

***