Спеціалізована вчена рада за спеціальністю “26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство”

Склад спеціалізованої вченої ради К 26.252.01.  

 

Положення про спеціалізовану вчену 

Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів  ( Втрата чинності відбудеться 01.01.2019, підстава 261-2016-п)

Перелік документів:

1. ПЕРЕЛІК  документів, які подає  до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня.

2. ПЕРЕЛІК документів атестаційної справи,  які зберігаються в спеціалізованій вченій раді. 

3. ПЕРЕЛІК документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук, яка подається до МОНмолодьспорту.

Інструкція по заповненню Особових карток(форма П-2 ДС).

Додаток 4

МОН спростило  вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації, унормувало питання використання мов при написанні роботи та додало до структури дисертації анотацію. Такі зміни передбачені Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 (зареєстровано в Мінюсті 3 лютого 2017 р. № 155/30023).

Незважаючи на нові вимоги, переробляти вже написані роботи не потрібно – нововведення не поширюються на дисертації, що подані до спеціалізованих вчених рад до набрання чинності наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40.

Анотація – це новий структурний елемент дисертації. Передбачається, що згодом вона повністю замінить існуючий сьогодні автореферат.

 “Після введення правила, що  текст дисертації має публікуватися в Інтернеті (а згодом і в Національному репозитарії академічних текстів), необхідність написання автореферату майже зникла. Однак, щоб ознайомитися з коротким змістом дисертації, певний «дайджест» роботи все ж необхідний. Його роль й відіграватиме анотація”, – зазначив директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Андрій Шевцов.

Зараз, в перехідний період, згідно з постановою КМУ від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» автореферати поки залишаються. Остаточно автореферат зникне, коли будуть прийняті нові правила присудження наукових ступенів, які має розробити Національне агентство з забезпечення якості освіти вже для спецрад, які будуть автономно створені академічними закладами і проакредитовані НАЗЯВО.

За новими правилами підготовка дисертації має бути державною мовою та за бажанням здобувача – англійською або іншою мовою, пов’язаною з предметом дослідження. При цьому обов’язково потрібно буде подати переклад роботи до спеціалізованої вченої ради. Анотація подаватиметься державною та англійською мовами, а також третьою мовою, пов’язаною з предметом дослідження.

Простішими стають вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації. Зокрема, на вибір можна використовувати Національний стандарт України «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015»  або один зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, що є загальновживаними у закордонній практиці оформлення наукових праць.

Наказ набуває чинності з 10 березня 2017 року. Повністю з текстом документу можна ознайомитись – Про затвердження Вимог до оформлення дисертації.

∗ Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015.

Список згрупованих реко мендованих відправлень.

1. По Україні

2. Закордонні 

***