Спеціалізована вчена рада за спеціальністю “26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство”

При Центрі пам’яткознавства НАН України і УТОПІК діє Спеціалізована вчена рада К 26.252.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю “26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство”.

СКЛАД РАДИ:

ГРІФФЕН Леонід Олександрович (голова), доктор технічних наук, професор; провідний науковий співробітник Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (м. Київ)

КОНСТАНТИНОВ Володимир Олександрович (секретар), кандидат технічних наук, старший науковий співробітник; завідувач відділу Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (м. Київ)

ГАВРИЛЮК Надія Оксентіївна, доктор історичних наук, професор; старший науковий співробітник Інституту археології НАН України (м. Київ)

КОЛОСОК Богдан Віталійович, кандидат архітектури, старший науковий співробітник; вчений секретар Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (м. Київ)

ЛАСТОВСЬКИЙ Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент; завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету культури і мистецтв (м. Київ)

МАНЬКОВСЬКА Руслана Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент; старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України (м. Київ)

ПОСОХОВ Сергій Іванович, доктор історичних наук, професор; декан історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (м. Харків)

СЕНЧЕНКО Наталія Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник; старший науковий співробітник Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (м. Київ)

ТИТОВА Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент; директор Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (м. Київ)

ТЮТЮННИК Юліан Геннадійович, доктор географічних наук, старший науковий співробітник; професор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ)