Зміст випусків (1998-2003)

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ

ВІСНИК

Загальнодержавний бюлетень. Виходить двічі на рік

* * * * *

№ 1. 1998

Редакційна рада: М. Пархоменко (голова), М. Бур’янова, С. Заремба, Л. Скорик, О. Титова, М. Ходаківський. Відповідальний секретар – І. Симоненко

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Постанова Колегії Головної ради «Про державний історико-культурний заповідник «Трахтемирів» …… 2

Постанова Колегії Головної ради «Про пам’ятки, що вносяться до Червоної книги» …… 3

Звернення громадського оргкомітету …… 4

Інформація про роботу обласних (міських) організацій Товариства …… 5

Червона книга пам’яток …… 12

ІСТОРІЯ І СТАН ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

С. Заремба. Виникнення Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Перші кроки діяльності …… 14

АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ, ПАРКИ ТА ІСТОРИЧНІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

М. Гончаренко. Наукова школа історії архітектури України на межі ХІХ – ХХ ст. …… 21

В. Петрів. Історичний ландшафт та старовинні садиби України за гетьманщини …… 26

Г. Рогожин. Про організацію охорони та використання історико-культурної спадщини сільських поселень України …… 29

МУЗЕЇ ТА МУЗЕЙНА СПРАВА

Д. Кепін. До проблеми експонування палеолітичних пам’яток …… 30

В. Овчиннікова, Н. Філімонова. З історії Києво-Подільської вільної аптеки …… 37

ВИЗНАЧНІ ДІЯЧІ ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ СПРАВИ

О. Титова. Дослідник наскельних зображень з Кам’яної могили …… 40

В. Константинов. Перший голова секції пам’яток науки і техніки …… 45

І. Симоненко. Петро Гаврилович Лебединцев …… 49

ІСТОРИЧНА МИНУВШИНА

А. Примак. Новосербія на українських землях (за матеріалами часопису «Киевская старина») …… 53

В. Скрипничук. Популяризація матеріальних і духовних пам’яток визвольного руху українського народу 1940-1950 рр. …… 56

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Хроніка з життя пам’яток …… 58

Бібліографія …… 64

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Вельмишановні добродії!

Українському товариству охорони пам’яток історії та культури нещодавно виповнилось 30 років. Впродовж трьох десятиріч ця авторитетна громадська благодійна організація чимало зробила для вивчення та обліку, ремонту, реставрації та популяризації пам’яток. Коштом Товариства збудовано Музей народної архітектури та побуту України в с. Пирогові, відтворено хату батьків Т. Г. Шевченка на Черкащині, Золоті ворота в Києві. Реставрація всіх без винятку значних пам’яток архітектури та містобудування здійснювалась при дольовій фінансовій участі організацій Товариства.

За ініціативою громадськості проведено сотні археологічних та фольклорно-етнографічних експедицій, виставок, науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів. Значний внесок у справу збереження пам’яток зробили громадські об’єднання Товариства – науково-методичні ради, секції і комісії при радах організації! всіх рівнів – від Головної до районних.

Значним внеском в розвиток пам’яткоохоронної справи стали численні видання Товариства. З 1969 р. видавався його інформаційно-методичний бюлетень «Пам’ятки України», який згодом трансформувався в журнал.

У травні 1991 р. відповідно до спільного рішення Президії НАН України та Колегії Головної ради Товариства було створено Центр пам’яткознавства, який з 1992 р. започаткував видання збірника праць. В цьому ж 1992 р. за ініціативою голови Товариства, академіка П. П. Толочка відновлено видання науково-популярного історичного та літературного журналу «Київська старовина» (головний редактор П. П. Толочко).

Перед Вами перше число оновленого Вісника Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Це не принципово нове видання. До цього часу Вісник видавався на правах рукопису тиражем, що не перевищував 100 примірників і розповсюджувався виключно серед його організацій та установ (з 1990 р. видано 29 чисел).

Відповідно до постанови колегії Головної ради Товариства Вісник стає загальнодержавним періодичним виданням, друкованим органом Товариства, що пройшов процедуру державної реєстрації і розповсюджується на всій території України. Головна рада вишукала можливість забезпечити видання Вісника, котрий після майже повного згортання на початку 90-х років широкої просвітницької пам’яткоохоронної діяльності має засвідчити наміри Товариства продовжити традиції, започатковані в свій час його інформаційно-методичним бюлетнем, а згодом журналом «Пам’ятки України».

Поряд з інформацією про досвід та хронікою пам’яткоохоронної діяльності організацій Товариства, Вісник широко подаватиме публікації з проблем теорії та історії пам’яткознавства, практики дослідження, ремонту, реставрації та використання пам’яток, документи, які приймаються Головною та місцевими радами Товариства, вітчизняні та міжнародні нормативні акти з питань охорони історико-культурної спадщини.

Редакційна колегія запрошує до співпраці на сторінках цього видання всіх, кому не байдужа доля української старовини, доля нашої держави, хто самовіддано працює в ім’я її культурного відродження і процвітання.

Микола ПАРХОМЕНКО, перший заступник голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

* * * * *

№ 2. 1998

Редакційна колегія: М. Пархоменко (головний редактор), М. Бур’янова, С. Заремба, Л. Скорик, О. Титова, М. Ходаківський. Відповідальний секретар – І. Симоненко

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Матеріали ІІІ Пленуму Головної ради Товариства …… 3

Доповідь Голови Товариства, Народного депутата України, академіка НАН України П. П. Толочка на III Пленумі Головної ради Товариства 14 травня 1998 р. «Про стан пам’яткоохоронної справи в Україні і завдання організацій УТОПІК в сучасних умовах» …… 3

Ухвала III Пленуму Головної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури …… 11

Звернення учасників III Пленуму до Президента України …… 13

Звернення фонду спорудження пам’ятника «Чумаки» …… 15

Інформація про роботу обласних (міських) організацій Товариства у 1997 році …… 16

Червона книга пам’яток …… 21

ІСТОРІЯ ТА СТАН ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

Ігор Симоненко. Пам ‘яткоохоронна діяльність вчених архівних комісій України …… 23

АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ, ПАРКИ ТА ІСТОРИЧНІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

Ольга Родичкіна, Іван Родичкін. Тарас Шевченко та українська садиба XIX століття …… 38

Богдан Колосок. Хто підірвав Успенський собор. Роздуми на актуальну тему …… 47

МУЗЕЇ ТА МУЗЕЙНА СПРАВА

Володимир Константинов. Науково-технічні музеї у Київському політехнічному інституті …… 48

Ганна Ярова. Музей гетьманства в Києві …… 53

Дмитро Кепін. Перспективи розвитку музейної мережі України …… 55

Григорій Діброва. Вітряки Полтавщини. Проблеми охорони …… 62

В. Рагулин, В. Отставной. Из истории Луганщины. Завод из прошлого века …… 64

Вінницький обласний краєзнавчий музей …… 66

Повернуті з небуття. Про виставку і колекцію творів народних гончарів …… 67

ВИЗНАЧНІ ДІЯЧІ ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ СПРАВИ

Марія Люзняк. Іван Франко про значення публікації історичних джерел …… 68

Павло Богуш. Перша жінка-бандуристка України …… 71

Раїса Бондаренко. Штрихи до портрету …… 73

УКРАЇНА – СКАРБНИЦЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ

Дмитро Телегін. До проблеми складання національної програми електронного обліку, пошуку та публікації пам’яток археології України …… 75

Сергій Пустовалов. Острів Байда відкриває таємниці …… 77

Олена Титова, Сергій Балакін. Дослідження поселень давніх рибалок на Черкащині …… 80

Валентина Петрашенко. Рятувальні дослідження у Трахтемирівському заповіднику …… 82

Перша спроба реконструювати зимівник кошового Петра Калнишевського на Водяній Балці …… 83

ІСТОРИЧНА МИНУВШИНА

Володимир Бичек. Гетьманська столиця України …… 84

Неллі Герасименко. Сторінка з історії Межигірського монастиря …… 89

Михайло Сидоренко. Навічно в пам’яті нащадків …… 90

Петро Качалаба. Наша дума не загине …… 93

Праслов’янська міфологія – Семаргл …… 95

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Олена Титова. Людська пам’ять не згасає! …… 96

Хроніка з життя пам’яток за 1997 рік …… 98

Нова «оборона» старої фортеці …… 108

Нові видання Українського товариства охорони пам’яток …… 111

* * * * *

№ 1 (3). 1999

Редакційна колегія: М. Пархоменко (головний редактор), М. Бур’янова, С. Заремба, І. Родічкін, Л. Скорик, Д. Телєгін, Р. Терпиловський, О. Титова, В. Франчук, М. Ходаківський. Відповідальний секретар – В. Чешко

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

У ГОЛОВНІЙ РАДІ ТОВАРИСТВА

Обговорення концепції регенерації історичної частини Києва …… 3

Наші лауреати …… 4

Дмитро Телегін, Олена Титова. Дослідження пам’яток козацтва тривають …… 5

Інформація про роботу обласних (міських) організацій Товариства у 1998 році …… 7

ЧЕРВОНА КНИГА ПАМ’ЯТОК

Лариса Віноградська. Гинуть замки Тернопільщини …… 22

ІСТОРІЯ ТА СТАН ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

Віктор Вечерський. Вивчення історії української архітектури в перших десятиріччях XX століття …… 25

Ольга Родичкина, Иван Родичкин. Три века Качановки …… 30

АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ, ПАРКИ ТА ІСТОРИЧНІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

Ю. О. Клименко, Н. В. Чувікіна. Питання відновлення насаджень біля меморіальних музеїв Т. Г. Шевченка в Києві …… 37

Микола Ходаківський. Скансену в м. Києві – 30 років …… 45

МУЗЕЇ ТА МУЗЕЙНА СПРАВА

Володимир Константинов. 30-річчя діяльності Секції пам’яток науки і техніки Київської міської організації УТОПІК …… 52

Вера Акимова, Ангелина Игнатченко. Некоторые страницы истории музея Харьковского государственного политехнического университета …… 56

Валентина Петрашенко. Дослідження городища Монастирьок …… 58

Олена Попельницька. Речовий скарб XVII ст. з с. Новоселиці …… 58

УКРАЇНА – СКАРБНИЦЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ

Сергій Климовський. Реформа 1654-1663 рр. і стрільці-фальшивомонетники у Києві …… 60

Олена Титова. Нові неолітичні пам’ятки Черкаського Поросся …… 64

Раїса Бондаренко. Полковник Переяславського полку або «Музей – найбільша радість моя» …… 67

ВИЗНАЧНІ ДІЯЧІ ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ СПРАВИ

Микола Біляшівський. Пам’яті «Людини всесвітньої» …… 70

Іван Черняков. До 100-річчя з дня народження О. Ф. Лагодовської …… 72

Память огненных лет …… 74

Галина Бондаренко. Берегиня, перегеня чи доля? …… 76

КРАЄЗНАВЧО-ЕТНОГРАФІЧНІ НАРИСИ

Катерина Ковтун. Троєщина – поліський край …… 79

Віталій Коваленко. Фортеця в Голосієвому …… 86

Богдан Колосок. Російської імперії повітове місто в 1877 році …… 91

Наша дума не загине …… 93

Колекція Давида Сигалова в Київському музеї російського мистецтва …… 94

КОЛЕКЦІЇ ТА КОЛЕКЦІОНЕРИ

Маргарита Бондар. Спогади про вчителя …… 95

Л. О. Амеліна. Колекція Павла Потоцького в Національному художньому музеї України …… 97

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Хроніка з життя пам’яток за 1998 рік …… 104

Валентина Чешко. Пам’яті Івана Рашевського …… 123

Наталія Булаєвська. Повернемо святині нащадкам …… 125

Іван Латко. Новий календар …… 125

Валентин Чудний. З історії рядка не викинеш …… 126

Нові видання УТОПІК …… 126

Наші автори …… 128

* * * * *

№ 2 (4). 1999

Редакційна колегія: М. Пархоменко (головний редактор), М. Бур’янова, В. Горбик, С. Заремба, О. Реєнт, І. Родічкін, Л. Скорик, Д. Телєгін, Р. Терпиловський, О. Титова, В. Франчук, М. Ходаківський. Відповідальний секретар – В. Чешко

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Указ Президента України «Про День пам’яток історії та культури» …… 3

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України …… 3

У ГОЛОВНІЙ РАДІ ТОВАРИСТВА

Матеріали IV Пленуму Головної ради Товариства

Петро Толочко. Доповідь на IV пленумі Головної ради УТОПІК …… 8

ЧЕРВОНА КНИГА ПАМ’ЯТОК

Андрій Карнабід. Що полишимо нащадкам? …… 17

ІСТОРІЯ ТА СТАН ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

Ігор Симоненко. Пам’яткоохоронна діяльність Одеського товариства історії та старожитностей …… 19

Руслана Маньковська. Краєзнавство на зламі тисячоліть. Досвід та перспективи …… 32

Михайло Лушпа. Священним місцям – належний догляд …… 36

АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ, ПАРКИ ТА ІСТОРИЧНІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

Ольга Михайлишин, Олександр Остап’юк. Палацово-парковий ансамбль у м. Любомль як елемент просторово-планувальної структури центральної частини міста …… 38

МУЗЕЇ ТА МУЗЕЙНА СПРАВА

Тетяна Рязанова. До сторіччя Київського музею старожитностей та мистецтв …… 42

Лариса Амеліна. Колекція фотодокументів із збірки Національного художнього музею України …… 56

Ніна Розсошинська. Музей – душа і серце наших предків …… 60

Валентина Маніло. Зоологічний музей – 80 років з дня утворення …… 67

Тарас Федорів. Меморальні музеї-оселі Степана Бандери: стан і перспективи розвитку …… 72

УКРАЇНА – СКАРБНИЦЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ

Э. Кравченко. Раскопки поселения «Казачья пристань» на Северском Донце …… 75

Роман Шувалов. Каменная летопись …… 78

ВИЗНАЧНІ ДІЯЧІ ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ СПРАВИ

Володимир Яцюк. Лейстровий козак і його скарбівня: з Шевченкових та Кулішових реліквій …… 81

Галина Марчук. Розстріляна надія церковно-архітектурної спадщини (до 90-річчя з дня народження Л. М. Маслова) …… 88

Іван Черняков. До 100-річчя з дня народження М. С. Синицина …… 90

Олена Титова. Життя – горіння …… 92

Іван Латко. Іван Сенько відкриває свою «Terra incognita» …… 95

Подяка благодійнику …… 97

КРАЄЗНАВЧО-ЕТНОГРАФІЧНІ НАРИСИ

Романа Кобальчинська. Страви і пов’язані з ними звичаї та обряди, що побутують на Закарпатті, в селі Річка Міжгірського району …… 98

ВИСТАВКИ

Ларго Бальзак. Мелодия для флейты и органа …… 106

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Музею народної архітектури та побуту України – 30 років …… 112

Ігор Сьомочкін. «Галицькій брамі» – п’ять років …… 113

Хроніка з життя пам’яток за перше півріччя 1999 року …… 114

Нові видання …… 125

Наші автори …… 127

* * * * *

№ 1 (5). 2000

Редакційна колегія: М. Пархоменко (головний редактор), М. Бур’янова, В. Горбик, С. Заремба, О. Реєнт, І. Родічкін, Л. Скорик, Д. Телєгін, Р. Терпиловський, О. Титова, В. Франчук, М. Ходаківський. Відповідальний секретар – В. Чешко

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Указ Президента України про присвоєння звання Герой України …… 3

Інформація про діяльність обласних (міських) організацій Товариства у 1999 році …… 4

ЧЕРВОНА КНИГА ПАМ’ЯТОК

Скит Манявський …… 19

ІСТОРІЯ ТА СТАН ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

Сергій Заремба. Некрополезнавство як допоміжна історична дисципліна …… 21

Поліна Барвінська. Історичні документи – шлях до пізнання істини …… 26

АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ, ПАРКИ ТА ІСТОРИЧНІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

Валерій Харченко, Олег Гуменний. Охоронні зони «Софіївки» як гарант її збереження …… 33

Богдан Колосок. Невідома сторінка в творчій біографії архітектора А. Мельникова …… 36

Ольга Родичкина. Ян Генрих Мюнтц и его роль в культуре Украины …… 40

Олександр Седак. Про своєрідність архітектурно-композиційного рішення Георгіївського храму-пам’ятки «Козацькі могили» та його дійсного автора …… 45

МУЗЕЇ ТА МУЗЕЙНА СПРАВА

Володимир Яцюк. Шевченківська листівка як пам’ятка історії та культури (1890–1940 роки) …… 50

Олена Титова, Дмитро Кепін. Принципи організації «археопарків» …… 55

Володимир Константинов. До історії створення Політехнічного музею в Києві …… 62

Наталія Макаренко. Пам’ятки науки і техніки в меморіальних музеях …… 65

Владислав Паскаленко. Пам’ятки фалеристики Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії …… 68

УКРАЇНА – СКАРБНИЦЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ

Сергій Балакін. Нові дані про некрополь Успенського собору XVII ст. …… 74

Сергій Ольговський. Варварські ливарники у Північному Причорномор’ї …… 79

В ПОШУКАХ ІСТИНИ: ГІПОТЕЗИ, ДИСКУСІЇ, ВІДКРИТТЯ

Ігор Сьомочкін. Концепція відтворення стінопису Успенського собору Києво-Печерської лаври …… 85

Лариса Скорих. Від архетипу до сучасного українського храму …… 89

Виктор Янович. Откуда есть пошла русская земля и кто в Киеве нача первее кияжети (новый взгляд на старую проблему) …… 93

КРАЄЗНАВЧО-ЕТНОГРАФІЧНІ НАРИСИ

Романа Кобальчинська, Олена Громова. Виробництво гунь на Закарпатті …… 98

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Іван Дмитрович Родічкін (некролог) …… 102

Валентина Бойченко. У спогляданні тілесного (виставка ікон з фондів Музею народної архітектури та побуту України) …… 103

Хроніка – 1999 (друге півріччя) …… 106

Нові видання …… 125

Наші автори …… 128

* * * * *

№ 2 (6). 2000

Редакційна колегія: М. Пархоменко (головний редактор), М. Бур’янова, В. Горбик, С. Заремба, О. Реєнт, І. Родічкін, Л. Скорик, Д. Телєгін, Р. Терпиловський, О. Титова, В. Франчук, М. Ходаківський. Відповідальний секретар – В. Чешко

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Указ Президента України про забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України» ……3

Розпорядження Президента України про забезпечення комплексного розвитку малих міст України …… 4

ЧЕРВОНА КНИГА ПАМ’ЯТОК

Славна й сумна історія Анатомічного театру …… 6

ІСТОРІЯ ТА СТАН ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

Руслана Маньковська. Підготовка кадрів музейних працівників (20-ті рр. XX ст.) …… 11

Лідія Пономаренко. Карти й плани – пам’ятки історії науки і техніки …… 18

Петро Нестеренко. Книготоргівля в Україні. Книжкові знаки книжкових магазинів та бібліотек для читання …… 21

АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ, ПАРКИ ТА ІСТОРИЧНІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

Олена Жовква. Барокові малювання Успенського собору (огляд) …… 27

Валентина Чешко. Київ відомий і невідомий в рисунках Карла Петера Мазера …… 30

В ПОШУКАХ ІСТИНИ: ГІПОТЕЗИ, ДИСКУСІЇ, ВІДКРИТТЯ

Віктор Янович. Откуда есть пошла Русская земля и кто в Киеве нача первее княжети …… 37

Романа Кобальчинська. Олександр Охапкін: «Канони ікони єдині» …… 46

УКРАЇНА – СКАРБНИЦЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ

Василь Нікітін. Археологія й історія в житті родини Аркасів …… 51

Олена Титова, Григорій Охріменко. Крем’яний комплекс поселення німанської культури Рудь …… 57

Наталія Сиряміна. Мегалітичний комплекс на середньому Дністрі: випадковість чи закономірність …… 62

НЕКРОПОЛІ УКРАЇНИ

Іван Дивний. Український центр біографічної некрополістики …… 70

Любов Стенник. Державний історико-меморіальний Лук’янівський заповідник: сторінки історії …… 71

Анатолій Шульман. Первые шаги к возрождению …… 74

КРАЄЗНАВЧО-ЕТНОГРАФІЧНІ НАРИСИ

Іван Михальчишин. Слово про краєзнавця …… 76

Діна Фоменко. Безбородьки і гімназія вищих наук у Ніжині. Літографічні портрети …… 77

Сергій Мальков, Леонід Іванов. Роль української сигнальної духової музики у формуванні національної самосвідомості …… 83

Леся Толочко. Українська таємниця – маківки …… 89

ЗНАМЕННІ ДАТИ

Михайло Лушпа. СВЯТИНІ Сумської землі …… 92

Олеся Нестеркова. До сторіччя Катерини Василівни Білокур …… 97

Слово про сучасника (до 80-річчя М. Лушпи) …… 104

Земна місія Леоніда Могучова (до 75-річчя художника) …… 108

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Казимир Брамський. Визначна пам’ятка нашої історії …… 112

Тамара Василенко. Міжнародна наукова конференція «Українська культова архітектура у світову контексті» …… 113

Хроніка за 2000 рік …… 116

Патріотка України пішла з життя у вічність …… 121

Юлій Коцюбинський (некролог) …… 122

Нові видання …… 123

Наші автори …… 128

* * * * *

№ 1 (7) . 2001

Редакційна колегія: М. Пархоменко (головний редактор), М. Бур’янова, В. Горбик, С. Заремба, О. Реєнт, Л. Скорик, Д. Телєгін, Р. Терпиловський, О. Титова, В. Франчук, М. Ходаківський. Відповідальний секретар – В. Чешко

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні …… 3

Валентина Ачкасова, Юрій Маслов. Консультації в Парижі для спеціалістів України з питань збереження культурної спадщини …… 4

Пам’яткоохоронці України, єднаймося! …… 5

ЧЕРВОНА КНИГА ПАМ’ЯТОК

Інна Пархоменко. Твори іконопису із зруйнованих церков Києва …… 9

Александр Мелехин. Что-то с памятью нашей стало …… 12

ІСТОРІЯ ТА СТАН ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

Галина Коваленко. Охорона культурної спадщини …… 16

Валерія Ієвлева. До питання про термінологію в справі охорони культурної спадщини …… 27

Валентина Ачкасова. Вклад митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) у вивчення Київського Софійського собору і формування Софійської бібліотеки …… 34

Олена Ненашева. Ю. Асєєв: традиції в історії архітектури …… 35

Леся Толочко. Таємниця Володимирської гірки …… 39

АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ, ПАРКИ ТА ІСТОРИЧНІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

Богдан Колосок. Зображення давнього храму на іконостасі …… 44

Ольга Кушлик, Ольга Рижова. Три пам’ятки – три відкриття …… 46

В ПОШУКАХ ІСТИНИ: ГІПОТЕЗИ, ДИСКУСІЇ, ВІДКРИТТЯ

Валентина Шевченко. Невже ми цс дозволимо? …… 49

УКРАЇНА – СКАРБНИЦЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ

Василь Нікітін. Далеке минуле Матвіївського лісу …… 53

Олексій Трачук. Трипільці – перші хлібороби в Україні …… 56

Олена Кухарська. У секції археології Малої академії наук …… 60

НЕКРОПОЛІ УКРАЇНИ

Архієпископ Нестор Шараївський – загадкова постать некрополя «Софія Київська»

Ірина Преловська. Архієпископ УАПЦ Нестор Шараївський …… 63

Іван Дивний. Поховання о. Нестора Шараївського в світлі нових документальних знахідок …… 68

Ірма Тоцька. Історичні поховання XX ст. на території Софії Київської …… 71

КРАЄЗНАВЧО-ЕТНОГРАФІЧНІ НАРИСИ

Сергій Мальков. Перші духові оркестри січових стрільців під орудою Михайла Гайворонського …… 73

Романа Кобальчинська. Гребінкар із Хомутця …… 80

Віталій Коваленко. Рушниковий край …… 84

ЗНАМЕННІ ДАТИ

>

70 років від дня народження Сергія Кілессо …… 86

Атеїст із Богом у душі …… 88

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Олена Титова. Шляхетна справа …… 90

Інформація про діяльність обласних організацій Товариства у 1996-2000 рр …… 94

Пішов з життя Григорій Логвин …… 113

Нові видання …… 122

Наші автори …… 128

* * * * *

№ 2 (8). 2001

Редакційна колегія: М. Пархоменко (головний редактор), М. Бур’янова, В. Горбик, С. Заремба, О. Реєнт, Л. Скорик, Д. Телєгін, Р. Терпиловський, О. Титова, В. Франчук, М. Ходаківський. Відповідальний секретар – В. Чешко

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Указ Президента України «Про Національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002–2005 роки» ……З

Петро Толочко. Звітна доповідь VIII з’їзду Товариства …… 9

Ухвала VIII з’їзду Українського товариства охорони пам’яток історії та культури …… 21

Наші лауреати …… 24

ЧЕРВОНА КНИГА ПАМ’ЯТОК

Ольга Кушлик, Ольга Рыжова. Монументальная живопись в памятниках погребальной культуры Севсрного Причсрноморья (г. Керчь) …… 25

ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Євген Водзинський. Особливості складання містобудівних обліково-охоронних документів культурної спадщини Києва …… 29

Олександр Тищенко. Україна – класицизм – Венеція. Україно-італійські взаємозв’язки в галузі архітектури …… 33

Валентина Шевченко. До історії Бабиного Яру …… 43

Олеся Заремба. Товариство охорони українських історичних пам’яток за кордоном (м. Прага) …… 46

Анатолій Палій. Семен Палій у творах Тараса Шевченка …… 51

АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ, ПАРКИ ТА ІСТОРИЧНІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

Андрій Карнабед. Перший український фестиваль «Архітектура і дизайн» …… 55

Діна Фоменко. Хто вишив тут серед розкішної природи ці пишні килими? …… 58

Ольга Родичкина, Ольга Михайлышин. Жемчужина Волыни – Млынив …… 65

Валерія Ієвлева. Маловідома і нетрадиційна забудова Чернігова кінця XIX – першої половини XX ст. …… 69

МУЗЕЇ ТА МУЗЕЙНА СПРАВА

Сергій Верговський, Микола Ходаківський. Добродійнсть: перші кроки на шляху до відродження традицій …… 79

С. Татаринов, С. Федяєв. Краєзнавчі музеї малих міст – на часі …… 82

Ганна Білоцерківська. Нова експозиція Державного музею книги й друкарства України …… 84

УКРАЇНА – СКАРБНИЦЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ

Дмитро Кепін. Музей мисливців на мамутів …… 89

Сергій Пустовалов. Нові археологічні дослідження на острові Байда …… 92

Олена Титова. Охоронні роботи на первісних пам’ятках Черкащини …… 93

Анатолій Петровський. Земля, ім’я якої – Гард …… 95

КРАЄЗНАВЧО-ЕТНОГРАФІЧНІ НАРИСИ

Ірина Мусатова, Віра Максим. Календарні свята та обряди Одещини …… 97

Ростислав Забашта. Наскельний рельєфний портрет Тараса Шевченка з-над Дністра …… 104

С. Татаринов. У артемівських краєзнавців. Тридцять років потому …… 106

ЗНАМЕННІ ДАТИ

В. Щетников, В. Головань. Раковський Михайло Юхимович …… 108

Виталий Никонов. Пешеходец Василий Киевский. К 300-летию со дня рождения В. Григоровича-Барского …… 110

Микола Мефодійович Дьомін …… 113

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Урочистий пленум Всеукраїнської спілки краєзнавців, присвячений 75-річчю її заснування …… 115

Хроніка-2000 ……117

Нові видання …… 125

Наші автори …… 128

* * * * *

№ 1-2 (9-10). 2002

Редакційна колегія: М. Пархоменко (головний редактор), М. Бур’янова, В. Горбик, С. Заремба, О. Реєнт, Л. Скорик, Д. Телєгін, Р. Терпиловський, О. Титова, В. Франчук, М. Ходаківський. Відповідальний секретар – В. Чешко

Від головного редактора …… 3

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Ризька хартія …… 6

Київська резолюція 2002 р. …… 8

У ГОЛОВНІЙ РАДІ ТОВАРИСТВА

Постанова ІІ пленуму Головної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури …… 9

В’ячеслав Горбик. Про підготовку багатотомного «Зводу пам’яток історії та культури України» …… 10

ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Іван Михальчишин. Пам’яткоохоронні дослідження в межиріччі верхів’їв Збруча і Південного Буга …… 19

Віктор Сухенко, Людмила Вовчок. Академічний рисунок – основа відтворення сюжетних композицій в церковних спорудах XIX – XX ст. …… 22

Казимир Брамський. Київські тролейбуси – екскурсія до витоків …… 27

М. Паньків, В. Любінець. Я. Штиркало, М. Вуянко, Н. Палійчук. Дослідження середньовічних монастирів Прикарпаття …… 32

Галина Коваленко. Софія Київська – «заручниця» сучасних геростратів …… 43

Юрій Логвин. Таємниця кольорів дзвіниці …… 46

Олександр Морозов. Спасо-Преображенська церква в Ніжині – Шевченківська святиня …… 51

Леонід Яскевич. Львівські ворота біля церкви «Скорботної» …… 55

Іван Латко. Українські церкви у Чехії …… 58

Григорій Петренко. Качанівка – перлина з «Намиста Славутича» …… 59

МУЗЕЇ ТА МУЗЕЙНА СПРАВА

Наталя Мухіна, Галина Біленко. Зразки західноєвропейських меблів у музеях України …… 63

Дмитро Кепін. Міжнародна співпраця в галузі музейної справи …… 69

Інна Пархоменко. Колекція іконопису Церковно-археологічного музею у збірці Національного художнього музею України …… 72

КРАЄЗНАВЧО-ЕТНОГРАФІЧНІ НАРИСИ

Інна Гаврилова, Ігор Гаврилов. Сторінки історії краєзнавства Миколаївщини у 1918–1930-х рр. …… 76

Іван Латко. Пам’ятки 1-ї світової війни на Закарпатті …… 81

Володимир Грабовецький. Краєзнавець Петро Арсенич …… 83

В ПОШУКАХ ІСТИНИ: ГІПОТЕЗИ, ДИСКУСІЇ, ВІДКРИТТЯ

Володимир Цитович. Богоматір Холмська на зламі тисячоліть …… 85

РОДОВІД

Юрій Кобринський, Дмитро Кобринський. У дзеркалі родоводу …… 93

ЗНАМЕННІ ДАТИ

Ганна Білоцерківська. Книжка і взагалі друковане слово якось містично тягли його до себе …… 109

Станіслав Бушак. Олександр Івахненко і культурний всесвіт України …… 115

Валентина Шевченко. Михайло Брайчевський – вчений, пам’яткоохоронець, поет …… 122

ЗАКОН І КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Постанова Верховної Ради України «Про інформацію Кабінету Міністрів України про здійснення державної політики щодо виконання законів України «Про природно-заповідний фонд України» і «Про охорону культурної спадщини» та про дотримання посадовими особами вимог чинного законодавства стосовно Національного заповідника «Хортиця» й інших історико-культурних заповідників і об’єктів природно-заповідного фонду» …… 127

Игорь Мартыненко. Снос памятника под видом его реставрации: проблемы выявления и квалификации действий …… 133

Галина Коваленко. Чи можлива приватизація заповідного фонду на територіях природно-заповідного фонду? …… 141

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Михайло Сидоренко. Запорізький Бабин Яр …… 146

Хроніка з життя пам’яток 2001 року …… 147

Микола Радченко, Олександр Супруненко. Меморіальна дошка Герою Радянського Союзу Івану Бабаку …… 150

Олена Титова. Заповідник трипільської культури створено …… 152

Нові видання …… 153

Наші автори …… 160

ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Відомо, що основу національного багатства будь-якої цивілізованої держави складають її природні ресурси, історична та культурна спадщина. Бюджет багатьох держав світу формується в основному за рахунок коштів від використання пам’яток як об’єктів туристського показу. Економічна і культурна політика цих держав підпорядкована інтересам збереження національної природної та культурної спадщини.

В Україні ж немає виваженої, економічно підтвердженої культурної політики. Культурна і природна спадщина, яка має працювати па престиж держави, її економіку, не береться до уваги в процесі реформ останніх років.

У державному бюджеті 2002 р. на ремонт і реставрацію пам’яток архітектури передбачено лише 14 млн. гри. Виділено ж лише близько 4 млн. Водночас більше тисячі пам’яток архітектури і містобудування потребують ремонту. На реставрацію рухомих пам’яток, що зберігаються в музейних збірках країни, грошей і зовсім немає. Більше мільйона музейних експонатів потребують негайного втручання реставраторів. Україна щорічно втрачає близько 50 пам’яток. Якщо раніше це траплялося в основному через відсутність виробничих потужностей, цілеспрямовану атеїстичну політику держави, то нині пам’ятки гинуть в результаті актів вандалізму, через намагання органів місцевої влади забудувати вивільнені від пам’яток земельні ділянки в історичних центрах міста. Незважаючи на те, що, відповідно до закону, знесення пам’ятки допускається лише у виключних випадках за дозволом уряду, в самій столиці лише останнім часом знесено будинки-пам’ятки на вул. Хрещатик, 54, Софіївська, 12, 14, обсерваторію Київського університету. Піратськими методами всупереч встановленому порядку, але за згодою місцевих органів державної влади, ведеться масштабне будівництво під стінами Софії Київської, на території Києво-Печерського заповідника.

Хоч все це робиться на очах у влади, поруч з урядовими будинками, триває нищення і спотворення національних святинь, архітектурних ансамблів, внесених до переліку всесвітньої культурної спадщини, і лише громадськість підіймає на їх захист свій голос. Але вона не має жодних повноважень зупинити будівництво, притягти до відповідальності винних. Ті ж, хто має це право, самі і є винуватцями.

Світова практика, досвід європейських держав свідчать, що історичні центри міст, особливо столичних, мають, насамперед, виконувати функції адміністративно-культурних центрів. Перевантажувати їх гаражами, висотними житловими будинками, спотворюючи при цьому неповторні історичні київські краєвиди, рельєф, – неприпустимо. Вони мають бути законодавчо захищені. Вже сьогодні завжди домінуючі на дніпровських схилах вежі Печерської лаври, Михайлівського і Видубицького монастирів, Андріївської церкви затиснуті новими примітивними архітектурними силуетами. Далі ж більше… Видано дозвіл на будівництво висотного готелю на дніпровських схилах біля Володимирської гірки. В зоні охорони пам’яток національного значення відведена з цією метою земельна ділянка площею 0,4 га. І це саме тоді, коли Київська резолюція, прийнята учасниками міжнародного семінару з проблем збереження історичних територій та об’єктів культурної спадщини, який нещодавно відбувся в місті, оголошує схили Дніпра недоторканими і пропонує всю прибережну смугу від Поштової площі до Видубицького монастиря внести до переліку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. В Росії історичні краєвиди захищені законодавством. Українське товариство охорони пам’яток внесло відповідні пропозиції до Верховної Ради. А тим часом унікальні київські краєвиди, його неповторний ландшафт нахабно спотворюються.

Навіть в радянські часи жодна більш-менш значна будівля в історичному центрі не зводилась без попереднього розгляду як самої ідеї, так і детального проекту і урядом, і політичним керівництвом держави. Сьогодні ж навіть центральна площа міста реконструйована без будь-яких узгоджень, громадського обговорення. І лише тепер, коли вже реалізовані особисті амбіції авторів і влади, провінційне чванство, художній несмак викликають обурення не лише громадськості, а й самого уряду.

Взагалі ж безконтрольне будівництво нових пам’ятників в економічно відсталій бідній країні викликає подив не лише української громадськості, а й світової спільноти. Його масштаби переросли розмах монументальної пропаганди радянських часів. Витрати на нове будівництво в сотні разів перевищують те, що вкладається в ремонт і реставрацію пам’яток.

Процес спорудження пам’ятників безконтрольний, їх проекти затверджуються па місцевих рівнях. Навіть об’єкти загальнонаціонального значення споруджуються без конкурсів, громадського обговорення, втручання урядових структур. Через те більшість з них малохудожні, недосконалі. Здебільшого реалізуються задуми не талановитих авторів, а маловідомих, але наближених до влади. Уряд не втручається в процес визначення пріоритетів у реалізації архітектурних проектів. Адже не тільки місцева влада, а й уряд мали б звернути увагу на те, що при широкомасштабному новому будівництві за бюджетні кошти в самому центрі столиці більше 10 років стоять набридлі силуети довгобудів (готель «Театральний» на Володимирській, виставковий центр на Інститутській, театральний інститут на Львівській площі).

Водночас сучасний наступ нового будівництва на історичні центри не має прецедентів у минулому. Здавалося б, ця сфера діяльності врегульована. Встановлено відповідний порядок регенерації, але на практиці все по-іншому. Продовжується самовільна забудова, знесення пам’яток архітектури в Києві, Львові, Чернігові, псевдомодерністські втручання в традиційний характер середовища, відселення мешканців житлових будинків в історичних центрах з їх наступним знесенням. Шириться мансардно-аттикова лихоманка на пам’ятках архітектури. Громадськість переконує владу в необхідності виробити загальнодержавні правила регенерації історичних центрів. По Києву таку роботу зробило Товариство охорони пам’яток. Вона отримала схвальні оцінки, але далі не пішло. І зрозуміло чому: будь-яка регламентація обмежує можливості чиновництва приймати рішення на користь собі, а не державі.

Якщо місцева влада не хоче обмежувати свої апетити, то чому б хоч би в столиці не зробити це уряду? Але у влади інші пріоритети, зокрема, ті, що приносять їй політичні дивіденди. Саме тому наймасштабнішим урядовим проектом останніх років у галузі культурної спадщини стала програма відтворення визначних пам’яток (постанова № 700 від 23.04.1999 р.). Тут маємо найбільший у світі досвід. Жоден з урядів ні в минулому, ні тепер не ставив цей процес на потік і не затверджував цілу державну програму. Як, до речі, жодна країна у XX ст. так не нищила свою спадщину. Планується відтворити 56 видатних пам’яток. Київська ж влада пішла ще далі і зобов’язується відтворити аж 60, чи навіть 90 пам’яток.

Досвід відтворення Золотих Воріт, яке свого часу здійснило Товариство, а потім і Михайлівського Золотоверхого та Успенського соборів, пропозиції про відтворення Десятинної церкви виявили всі суперечності цього складного і відповідального процесу і ще раз підтвердили необхідність глибоких наукових досліджень, які мають передувати початку реалізації того чи іншого проекту.

Процес відтворення визначних пам’яток мусить бути суворо індивідуальним. У першу чергу мають відтворюватись ті пам’ятки, автентичні залишки яких ще збереглись, в іншому разі ми грішимо проти істини, оскільки втрачену пам’ятку, від якої інколи навіть описів не лишилось, відтворити неможливо. В кращому разі, відтворюється лише образ пам’ятки, який реалізується сучасними будівельними методами і технологіями в сучасних матеріалах, і лише розцінки тут дійсно реставраційні.

Разом з тим за роки незалежності не побудовано жодного музейного приміщення. Більше того, кількість музеїв катастрофічно зменшується за рахунок їх виселення з культових будівель, масового закриття вартісних народних музеїв, фонди яких здебільшого розкрадено, 90% музейних експонатів приречено на довічне зберігання в запасниках. Навіть в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику експонується лише один відсоток фондової колекції!

Отже, державна культурна політика, що здійснюється в роки незалежності, не стала па заваді тотальному нищенню об’єктів природної та культурної спадщини, приватизації і забудові заповідних територій, навіть тих, що свого часу набули статус згідно з урядовими постановами (Трахтемирів, «Київ Древній»). І сьогодні більш доцільно було б працювати не стільки над відтворенням вже втраченого, а над порятунком ще існуючої спадщини. Бо в іншому разі процес втрат і наступних відтворень буде безкінечним.

* * * * *

№ 1 (11). 2003

Редакційна колегія: М. Пархоменко (головний редактор), М. Бур’янова, В. Горбик, С. Заремба, О. Реєнт, Л. Скорик, Д. Телєгін, Р. Терпиловський, О. Титова, В. Франчук, М. Ходаківський. Відповідальний секретар – В. Чешко

У ГОЛОВНІЙ РАДІ ТОВАРИСТВА

Постанова III Пленуму Головної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури …… З

Наші лауреати …… 6

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Лариса Скорик. Проблеми забудови та збереження історичного середовища Києва (доповідь на громадських слуханнях) …… 7

Резолюція громадських слухань «Проблеми забудови та збереження історичного середовища Києва» …… 11

ЧЕРВОНА КНИГА ПАМ’ЯТОК

Ще раз про чорно-білу археологію …… 17

Петро Толочко. Пристрасті навколо проекту Закону «Про охорону археологічної спадщини» …… 18

Проект Закону України «Про охорону археологічної спадщини» …… 23

Леонід Залізняк. Археологія України. Сучасний етап та перспективи …… 30

ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Сергій Шевченко. Дна пам’ятники видатному славісту …… 32

Дмитро Кепін. Рафаель Санті: наукові дослідження археологічної спадщини античного Риму …… 35

В. Никонов. Море и звезды (к 175-летию морской обсерватории в Николаеве) …… 38

МУЗЕЇ ТА МУЗЕЙНА СПРАВА

Лариса Амеліна. Слідами збірки Рєпніних …… 42

Інна Пархоменко. Новознайдені ікони з Успенського собору Києво-Печерської лаври …… 49

Сергій Татаринов, Сергій Федяєв. Нова історія Часівоярського краєзнавчого музею …… 50

Станіслав Бушак, Оксана Петренко. Чернігівському історичному музею ім. В. В. Тарновського – 100 років …… 54

АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ, ПАРКИ ТА ІСТОРИЧНІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

Микола Дьомін. Першочергові заходи для виявлення та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини …… 65

Євген Водзинський. Історико-архітектурний та історико-містобудівний опорні плани Києва …… 70

Ніна Залозна-Бобровицька. Введенський монастир – шлях до відродження …… 81

УКРАЇНА – СКАРБНИЦЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ

Іван Михальчишин. Археологічна спадщина – проблеми і специфіка дослідження, збереження та пропаганди …… 84

Наталія Сиряміна. Мегалітичний комплекс на Дністрі: печерні ансамблі …… 87

НЕКРОПОЛІ УКРАЇНИ

Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки. Джерела та результати досліджень …… 93

Ігор Верба. Надгробок па могилі батька Олександра Оглоблина Михайла Мезька …… 91

Валерій Ластовський. До питання про збереження могили засновника Вільного Козацтва Павла Квашенка …… 92

Володимир Ленченко. Унікальні фотосвідчення знищення могили гетьмана Кирила Розумовського в Батурині …… 95

КРАЄЗНАВЧО-ЕТНОГРАФІЧНІ НАРИСИ

Віра Максим. Свята та обряди в Музеї народної архітектури та побуту України …… 100

І. М. Головкіна. Охорона пам’яток у Волочиському районі на Хмельниччині …… 105

Марія Гайдай. Українські писанки – символи весняного пробудження …… 109

Михаїл Дудченко. Спогади про Ольжине село …… 113

В ПОШУКАХ ІСТИНИ: ГІПОТЕЗИ, ДИСКУСІЇ, ВІДКРИТТЯ

Сергій Рець. Супергородище в центрі природної фортеці …… 115

Виктор Янович. Загадки скифов и киммерийцев …… 123

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Івано-Франківська обласна організація: здобутки і перспективи …… 131

Ольга Федоришин. Минуле в карбах пам’яті й граніту …… 134

Григорій Катаран. Микола Маринович – перший український військовий комендант м. Львова …… 136

Євген Переш. Томас Масарик «повернувся» до Ужгорода …… 140

ЗНАМЕННІ ДАТИ

Олена Титова. Легенда української археології (до 90-річчя від дня народження В. М. Даниленка) …… 143

Сторінки з книги життя (до 75-річчя від дня народження Михайла Сидоренка) …… 147

Анатолій Палій. Григорій Храбан – трагічна і славна доля …… 151

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Станіслав Бушак. Його слава не поляже …… 155

Пам’яті товариша …… 157

Нові видання …… 159

Наші автори …… 160

* * * * *