Новини

Положення про Головну Раду

Головна Рада є спеціальним консультативно-дорадчим органом при Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури (далі — Товариство) з питань стратегічного планування,…

Детальніше
ПРОЕКТ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТА ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ, план заходів на 2023р

Однією з умов інтеграції України до європейського та світового співтовариства є забезпечення збереження культурного надбання як частини світової культури. Культурний…

Детальніше