ПРОЕКТ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТА ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ, план заходів на 2023р

Однією з умов інтеграції України до європейського та світового співтовариства є забезпечення збереження культурного надбання як частини світової культури.

Культурний процес у кожній країні набуває особливого значення з точки зору іміджу країни, зростання регіональної та локальної культурної ідентичності регіонів, конкурентоздатності та інвестиційної привабливості.

  В умовах пошуку шляхів удосконалення національної сфери збереження культурної спадщини важливого значення набуває аналіз зарубіжного досвіду, зокрема в країнах Європейського Союзу.

   Визначною подією для сфери охорони культурної спадщини став рік ухвалення XVII-ю сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО Конвенції «Про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини», відповідно до якої Держава зобов’язана проводити загальну політику для охорони, збереження і популяризації природної і культурної спадщини (ст. 5).

   Українська культурна спадщина, як частина європейської культури, потребує посиленого збереження та її захисту. Тому основними напрямами діяльності Українського товариства охорони пам’яток історії та культури були, є та залишаються дослідження, збереження та популяризація культурної спадщини.

    Головним аспектом у збереженні культурної спадщини кожної країни є наслідування настановам ЮНЕСКО, нормативні рамки якої служать унікальною глобальною платформою для міжнародної співпраці та діалогу. Вони встановлюють цілісну систему управління культурою в рамках підходу, що ґрунтується на правах людини, в опорі на спільні цінності, взаємні зобов’язання, повазі культурного розмаїття, вільний потік ідей і колективну відповідальність. Виконання конвенцій, рекомендацій, декларацій та міжурядових програм залучає держави у діалог і співпрацю на міжнародному рівні, сприяючи тим самим інклюзивному управлінню та спільному використанню знань і передового досвіду у збереженні культурної спадщини.

  Така платформа співробітництва сприяє підвищенню ролі щодо сталого розвитку культурних та природних ресурсів завдяки популяризації, захисту та збереженню спадщини — з особливим акцентом на нерухому культурну спадщину (конвенції 1972 р. і 1954 р.), рухоме культурне надбання (конвенції 1954 р. і 1970 р.), підводну культурну спадщину (конвенція 2001 р.) і нематеріальну культурну спадщину (конвенція 2003 р.).

   Отже, головним завданням для сучасної України є слідування настановам ЮНЕСКО та виконання норм усіх ратифікованих конвенцій, декларацій, удосконалення нормативно-правового забезпечення, зокрема, Закону України «Про охорону культурної спадщини».

     Не менш важливим є налагодження державно-приватної співпраці у галузі охорони об’єктів культурної спадщини та пам’яток національного значення, становлення розширеного співробітництва із міжнародними організаціями, фондами та іншими зацікавленими установами. Адже багата культурна спадщина України є вагомою частиною всесвітнього культурного надбання. Її належне збереження та використання — це не лише один із ключових напрямів державної політики, але й показник, за яким оцінюється наша країна на європейському та світовому рівні.

    Діяльність Українського товариства охорони пам’яток історії та культури   спрямована на зміцнення національного потенціалу для кращого збереження, захисту, раціонального використання та популяризації спадщини на професійному та інституційному рівні і в рамках громад.

   Україна відчуває себе частиною європейської спільноти. Угода про асоціацію між Україною та ЄС дала потужний поштовх для трансформації українського законодавства та процедур, аби вони відповідали законодавству та політиці ЄС, зокрема у сфері культури та медіа.

   З цією метою Українське товариство охорони пам’яток історії та культури бере на себе більш амбітну стратегію та план дій для поглиблення відносин з ЄС.

   Суть ініціативи полягає у синергії, об’єднанні зусиль та конструктивній співпраці експертного середовища та органів влади  задля кращого збереження, захисту, раціонального використання та популяризації спадщини на професійному та інституційному рівнях, які  відповідають законодавству та політиці ЄС.

   Тому у плані заходів на 2023р. Українське товариство охорони пам’яток історії та культури з метою збереження традиційного середовища історичних населених місць України, забезпечення належного виконання науково-проектної документації у сфері охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня виконання науково-дослідної та науково-проектної документації у сфері охорони культурної спадщини, виконання вимог чинних нормативно-правових актів (ДБН та ДСТУ), вимог законодавства України, формування середовища фахових сертифікованих виконавців робіт забезпечення належного правового механізму збереження пам’яток культурної спадщини, їх територій забезпечення належного правового механізму збереження пам’яток культурної спадщини, їх зон охорони; формування чітких та вичерпних вимог до кваліфікованих виконавців, складу та змісту документації створення правової основи для забезпечення належного правового механізму збереження об’єктів всесвітньої спадщини, меж і режимів використання території та буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини; виконання міжнародних зобов’язань України визначення основних засад формування та реалізації державної політики у сфері культурної спадщини; удосконалення нормативно-правової бази, що визначає питання формування та реалізації державної політики у сфері культурної спадщини забезпечення належного правового механізму збереження пам’яток культурної спадщини та територій історико-культурних заповідників візьме участь в розробці пропозиції до проектів постанов Кабінету Міністрів України:

  – “Про затвердження Порядку визначення та затвердження режиму використання об’єкта всесвітньої спадщини, меж і режимів використання території та буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини, склад та зміст науково проектної (науково-дослідної) документації”;

– “Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць” ;

– “Про кваліфікаційні вимоги до науково проектних, науково-дослідних організацій, що є розробниками науково-проектної документації у науково-проектної документації у спадщини” ;

– «Про затвердження Порядку визначення та затвердження режимів використання пам’ятки культурної спадщини, меж та режимів використання її території, склад та зміст науково-проектної (науково дослідної) документації (за видами пам’яток)»;

 – “Про затвердження порядку визначення та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам’яток культурної спадщини, склад та зміст науково-проектної (науково-дослідної) документації», а також підготує   пропозиції з метою внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1768 “Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини” в частині спрощення процедури оформлення охоронних договорів в умовах дії воєнного стану з метою удосконалення здійснення права власності на об’єкти культурної спадщини, що є пам’ятками культурної спадщини, в умовах дії воєнного стану  та

– пропозиції до проекту Закону України “Про засади державної політики у сфері відновлення і збереження національної пам’яті” з метою визначення завдань, принципів, напрямів особливостей формування та реалізації державної політики у сфері відновлення і збереження національної пам’яті.

     Крім того, стратегічні напрями діяльності Українського товариства охорони пам’яток історії та культури визначаються у сфері наукової та видавничої діяльності при взаємодії галузевих фахівців та безпосередньо фахівців Українського товариства.

    Українське товариство охорони пам’яток історії та культури з метою підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами та їх видання за кордоном, підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, забезпечення видання та розповсюдження книг та інших видань, зокрема, пов’язаних з відзначенням подвигу ветеранів війни та  збереження військової історії,  удосконалення механізму надання доступу читачам до нових україномовних видань,  творів української літератури, зокрема пов’язаних з відзначенням подвигу ветеранів,  забезпечення збереження електронних копій книжкових пам’яток, інших документів, а також надання доступу до них широкому колу користувачів, готує пропозиції до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо визначення основних засад функціонування Національної електронної бібліотеки України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 1617 “Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021—2023 роки” та плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України.

    З метою сприяння розвитку культури і мистецтв України, підтримці культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір Українське товариство охорони пам’яток  історії та культури  планує:

– організувати постійно-діючу виставку з проведенням майстер-класів «НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА»;

– створити дослідницько-інформаційний прес-центр «СКАРБИ НАЦІЇ»;

– започаткувати діяльність відеостудії «МИ З УКРАЇНИ»;

– відродити роботу гончарних майстерень, створивши Всеукраїнський центр гончарства «МАГІЯ ГЛИНИ»;

– PR та маркетинг; формування бренду, розвиток та накопичення репутаційного капіталу;

– Project – менеджмент: формування портфоліо проектів з питань діяльності пам’яткоохоронних відділень Українського товариства, осередків; охорона та реставрація пам’яток, співпраця з органами місцевого самоврядування, організація виставок, конкурсів, конференцій, громадських слухань, семінарів, майстер-класів; участь у міжнародних, державних та регіональних програмах, грантова діяльність тощо;

– поширення інформації про діяльність Товариства через веб-ресурси, соцмережі, ЗМІ, тощо;

– надання послуг та здійснення громадського контролю за станом збереження культурної спадщини;

– публічно-приватний діалог та комунікації: формування партнерської мережі; залучення до діяльності Товариства стейкхолдерів, розробка нових туристичних маршрутів з відвідуванням місцевих пам’яток історії та культури;

– відродити роботу студій писанкарства, вишиванки та ін.;

– посилення співпраці з профільними органами, зокрема й міжнародними, для обміну інформацією, а також щодо виявлення незаконно вивезених культурних цінностей.

    Крім того, Українське товариство охорони пам’яток історії та культурни  готує «Круглий стіл» з метою обговорити посилення захисту української культурної спадщини через російську агресію в Україні.

   З метою  оновлення економічної моделі народних художніх промислів, розкриття їх соціального, економічного, туристичного потенціалу, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури готує пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про народні художні промисли” щодо запровадження механізму обліку, збереження та використання даних про суб’єкти народних художніх промислів шляхом створення реєстру майстрів народних художніх промислів  відповідно до Указу Президента України від 18.08.2020 № 329 “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”.

    З метою відновлення, реставрування i збереження творів національної та світової кінематографічної спадщини, Українське товариство готує пропозиції щодо участі у формуванні  Державного фонду фільмів на базі державної установи “Науковий центр кінематографії України”.

    Для здійснення каталогізації архівних матеріалів та сценічно постановочних засобів, систематизації вихідних матеріалів та фільмокопій українських фільмів, Українське товариство готує пропозиції щодо проведення експертної оцінки музейної та архівної колекцій державного підприємства “Національний центр Олександра Довженка” та оцифрування архіву.

    З метою просування підтримки розвитку креативних індустрій в Україні та за кордоном, промоції українського креативного продукту, надання консультаційних послуг підприємцям Українське товариство готує пропозиції щодо доцільності створення окремої  установи, підготувати пропозиції до проекту Закону України “Про Національний офіс розвитку  креативних індустрій” (Закон України від 29.04.2021№ 1432-IX “Про внесення змін до Закону України “Про культуру”).

    З метою забезпечення рівного доступу до базового набору культурних послуг для всіх вікових та соціальних груп населення, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури  готує пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження культурної субвенції для фінансування надання базового набору культурних послуг”.

    З метою удосконалення механізмів захисту культурної спадщини Українське товариство охорони пам’яток історії та культури разом з профільними фахівцями готує пропозиції щодо віднесення такого  захисту до фундаментальних національних інтересів України, пріоритизація на законодавчому рівні захисту культурної спадщини та розширення механізмів такого захисту.

   З метою відзначення подвигів ветеранів війни, проявлених під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України Українське товариство охорони пам’яток історії та культури готує пропозиції до Закону України “Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності».

    Наразі Уряд України працює над діджиталізацією музейних фондів. З початком повномасштабної війни потреба в діджиталізації музейних ресурсів України стала нагальною. Разом з обстрілами, пограбуваннями та руйнуваннями музеїв, знищується облікова документація, яка містить інформацію про музейні цінності.

     Українське товариство охорони пам’яток історії та культури готує інформацію про незаконне вилучення деяких музейних експонатів із музейних колекцій з метою створення онлайн бази даних для впровадження електронної системи реєстру Музейного фонду України.

    Крім того, Українське товариство працює над заходами по створенню автоматизації бібліотечних процесів з метою запуску загальнонаціональних цифрових бібліотечних процесів.

    Просимо усіх небайдужих приєднатися до вказаних культурних проєктів. Підтримка культурних проєктів буде здійснюватися на конкурсній основі

Схожі статті