Всеукраїнський конкурс на кращу реставрацію об’єкту культурної спадщини України

На засіданні колегії Товариства 3 червня 2021 року було схвалено і затверджено Положення про конкурс на кращу реставрацію об’єкту культурної спадщини України.

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс на кращу  реставрацію об’єкту культурної спадщини України затверджене постановою Колегії Головної ради Громадської організації «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури» від 03 червня 2021р. №2/7

  1. Метою проведення конкурсу є визначення кращої реставрації  об’єкту культурної спадщини України. Конкурс проводиться в два етапи: на першому відокремлені підрозділи Українського товариства охорони пам’яток історії та культури  (далі – Товариство) визначають на своїй території два  найкраще реставрованих об’єкти та пересилають відповідну інформацію  (див.п.5. Положення) щодо них до Товариства на  E-mail: ukrtopik1966@gmail.com. На другому етапі журі своїм рішенням визначає об’єкт, що  найкраще реставрований.  Результати конкурсу оголошуються шорічно Головою Товариства у день охорони пам’яток – 18 квітня та розміщується на сайті Товариства.
  2. Журі складається із п’яти досвідчених архітекторів-реставраторів, їх склад затверджується Головою Товариства.
  3. Критерії відбору об’єкту, що  найкраще реставрований, наступні:
    – збереження автентичних частин пам’ятки;
    – використання при реставрації традиційних для даної пам’ятки матеріалів;- у випадку відтворення втрачених частин пам’ятки – ступінь наукової обґрунтованості проектних рішень.
  4. Члени журі визначають об’єкт, що  найкраще реставрований, шляхом розподілення балів по кожному об’єкту від 1 до 24 (найвищий), після цього виводиться середнє арифметичне для кожної пам’ятки, поданої на конкурс. Серед трьох кращих об’єктів проводиться повторне голосування журі, але вже із визначенням балів від 1 до 3 (найвищий).  Об’єкт, що  найкраще реставрований,  визначається також шляхом виведення найбільшого середньоарифметичного балу.
  5. По кожному відібраному об’єкту  на конкурс подаються наступні матеріали: фотографії з анотаціями, що фіксують фасади та фрагменти фасадів пам’ятки (не менше чотирьох та не більше восьми), фотографії інтер’єрів (не більше десяти) з анотаціями. Текстова інформація: назва, місце розташування та дата будівництва пам’ятки, авторство (за наявності), автор проекту реставрації, назва виробничої організації, що виконувала роботи, замовник реставраційних робіт. Матеріали оформлюються у програмі Word, формуються в окремий файл у форматі PDF і надсилаються до Товариства на  E-mail: ukrtopik1966@gmail.com.
  6. Переможцю вручається грамота Товариства. Результати конкурсу розміщуються на сайті Товариства.   

Схожі статті