УТОПІК та МГО “Міжнародна Антикорупційна Асамблея” підписали угоду про співпрацю

В Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури відбулася зустріч керівників цієї громадської організації та Міжнародної громадської організації «Міжнародна Антикорупційна Асамблея» (https://iacassembly.org/uk/) та благодійної організації «Міжнародна благодійна корпорація допомоги», на якій було обговорено сучасний стан охорони українських пам’яток історії і культури та вироблено план спільних дій щодо збереження та зміцнення цієї важливої охоронної діяльності для прийдешніх поколінь.

      На зустрічі заслужений працівник культури України, кандидат історичних наук, Голова громадської організації «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури» Марина Бур’янова розповіла про сучасний стан збереження українських пам’яток історії і культури та незадовільне виконання законодавчих норм з цієї важливої роботи зі сторони державних установ та органів місцевого самоврядування.

       Було підкреслено, що у новітніх змінах до законодавства у цій царині, відсутня роль громадськості по експертизі і оцінці об’єктів культурної та історичної спадщини, що приводить до їх руйнації та знищенню. Відсутність законодавчо обумовлених норм громадянської експертизи надає можливість ділкам від бізнесу безперешкодно привласнювати ці пам’ятки у особисте користування, перетворюючи їх на приватні бізнесові структури які не дозволяють широкому загалу громадян долучатись до витоків історичної пам’яті.

       Генеральний секретар Центрального Комітету Міжнародної громадської організації «Міжнародна Антикорупційна Асамблея» Вячеслава Саєнко розповів про методи діяльності по збереженню пам’яток історії та культури, які застосовують у країнах Євросоюзу, де ця міжнародна організація має свої представництва. Вячеслав Саєнко запропонував розробити спільний план дій по зміцненню охоронної діяльності щодо пам’яток історії та культури в Україні та винести їх на обговорення широкому загалу громадськості з наступним законодавчим закріпленням їх у відповідних законах, прийнятих Верховною Радою через подання громадськості.

        Президент благодійної організації «Міжнародна благодійна корпорація допомоги» Олена Теленкова поділилась досвідом роботи по матеріальній допомозі інститутам громадянського суспільства по створенню сучасних проектів захисту українського історичного та культурного надбання.

        Зустріч закінчилась укладанням договору про співробітництво та взаємодопомогу між сторонами обговорення цього важливого для сучасності питання збереження історичної та культурної пам’яті українського народу.

       Сторони домовились у найкоротший термін здійснити розробку цільових програм по вдосконаленню охоронної діяльності історичного та культурного надбання України із залученням широких верств громадськості до цього важливого для майбутніх поколінь питання.

       Про конкретні дії з накресленого у договорі про співробітництво та взаємодопомогу ми будемо постійно знайомити громадськість через власні та сторонні засоби інформації.

            Текст підготовлений та наданий Головою Товариства Бур’яновою М.І., очільником
ГО “Міжнародна Антикорупційна асамблея” Саєнком В. та президентом благодійної організації «Міжнародна благодійна корпорація допомоги» Оленою Теленковою.

Схожі статті